Διπλάσιος ο κίνδυνος άνοιας για τους διαβητικούς με καρδιαγγειακή νόσο

2022-07-05T07:46:04+00:00

Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 και ταυτόχρονα καρδιαγγειακή νόσο [...]