Διαβήτης: Αριθμός βημάτων ανά ημέρα που απαιτούνται για την πρόληψη θανάτου

2022-07-18T10:28:37+00:00

Σε διάστημα 9 ετών, 200 άτομα με προδιαβήτη και 138 [...]