Συνδυασμός Denosumab και Υψηλής Δόσης Teriparatide για Μετεμμηνοπαυσιακή Οστεοπόρωση (DATA-HD): μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή φάσης 4

2020-11-09T09:57:54+00:00

Στη μελέτη Denosumab και Teriparatide Administration (DATA), φάνηκε ότι το [...]