Νέα έρευνα από το University of South Australia δείχνει άμεση σχέση μεταξύ άνοιας και έλλειψης βιταμίνης D.

Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ βιταμίνης D, νευροαπεικονιστικών χαρακτηριστικών και του κινδύνου άνοιας και εγκεφαλικού η έρευνα βρήκε ότι:

  • Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονταν με χαμηλότερο μέγεθος εγκεφάλου και αυξημένο κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού επεισοδίου
  • Γενετικές αναλύσεις στηρίζουν αιτιατή σχέση έλλειψης βιταμίνης D και άνοιας.
  • Σε ορισμένους πληθυσμούς έως το 17% περιστατικών άνοιας θα μπορούσαν να προληφθούν αυξάνοντας τα επίπεδα της βιταμίνης στους ανθρώπους στο φυσιολογικό όριο (50 nmol/L).

Η γενετική μελέτη στο The American Journal of Clinical Nutrition, ανέλυσε στοιχεία 294.514 συμμετεχόντων στη U.K. Biobank, που εξέταζαν την επίδραση χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D (25 nmol/L) και του κινδύνου άνοιας και εγκεφαλικού. Η καθηγήτρια Elina Hyppönen, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι σημαντικά για την πρόληψη της άνοιας και για την συνειδητοποίηση της ανάγκης να απαλειφθεί η έλλειψη βιταμίνης D.

Πρόσθεσε ότι η έρευνα είναι η πρώτη που εξετάζει την επίδραση των πολύ χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης D στον κίνδυνο άνοιας και εγκεφαλικού με χρήση ισχυρών γενετικών αναλύσεων σε μεγάλο πληθυσμό.