Νέα έρευνα αναφέρει ότι η παρορμητικότητα ενδεχομένως οδηγεί στην παχυσαρκία.
Ερευνητές του University of Texas έδειξαν ότι παρορμητική προσωπικότητα αποτελεί κύρια αιτία που συνδέει εγκεφαλικές τάσεις παρορμητικότητας με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος. Η Francesca Filbey, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει ότι η παρορμητική προσωπικότητα είναι παράγοντας κινδύνου για αύξηση βάρους.
Η Filbey πρόσθεσε ότι η αντιμετώπιση χαρακτηριστικών παρορμητικής προσωπικότητας είναι αναγκαία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων ελέγχου του βάρους, που μπορούν να βοηθήσουν υπέρβαρους ή παχύσαρκους.
Ερευνητές επέλεξαν 45 ανθρώπους ηλικίας 22 έως 43 ετών με μέσο δείκτη μάζας σώματος 30.7, και ανέλυσαν 3 χωριστές μετρήσεις για να κατανοήσουν το ρόλο της παρορμητικότητας στο βάρος, περιλαμβανομένων αυτοαξιολόγησης, νευροψυχολογικής εξέτασης και λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. Για την αυτοαξιολόγηση, ερευνητές χρησιμοποίησαν κλίμακα παρορμητικής αίσθησης, για την εξέταση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.