Έρευνα του Queen Mary University of London και του Budapest Semmelweis University έδειξε ότι η κατανάλωση έως 3 φλιτζανιών καφέ την ημέρα έχει προστατευτική επίδραση στην υγεία της καρδιάς και μειώνει επίσης το ποσοστό θνησιμότητας και τον κίνδυνο εγκεφαλικού.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 468.629 συμμετεχόντων στη UK Biobank. Συλλέχτηκαν στοιχεία για τις συνήθειες κατανάλωσης καφέ των συμμετεχόντων και τους παράγοντες κίνδυνου του τρόπου ζωής τους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 ομάδες -όσους δεν έπιναν καφέ, όσους έπιναν ελαφρά έως μέτρια και όσους κατανάλωναν σημαντική ποσότητα ημερησίως. Υποβλήθηκαν και σε μαγνητική τομογραφία.

Ο Steffen Petersen, δήλωσε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα, η ελαφρά έως μέτρια κατανάλωση καφέ δεν είναι βλαπτική στο καρδιαγγειακό σύστημα και θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έπιναν είτε αλεσμένο είτε στιγμιαίο καφέ. Ο αλεσμένος σε μέτριες ποσότητες συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας αλλά το όφελος δεν φάνηκε σε όσους έπιναν τακτικά στιγμιαίο καφέ.

Η Dr. Judit Simon, δήλωσε ότι ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση καφέ συνδεόταν με 12 % χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας και με 17 % χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν καφέ. Επίσης, κατανάλωση από μισό έως 3 φλιτζάνια συνδεόταν με 21% χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού. Ο Dr. Pál Maurovich-Horvat, δήλωσε ότι με μαγνητικές τομογραφίες οι ερευνητές μπόρεσαν να αναλύσουν την επίδραση της τακτικής πρόσληψης καφέ στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς. Ανακάλυψαν ότι τακτική ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση είναι ωφέλιμη για την υγεία της καρδιάς, με την υπόδειξη ότι μπορεί να επιβραδύνει τις καρδιακές αλλαγές λόγω ηλικίας.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι το είδος καφέ έχει σημασία όσον αφορά τα οφέλη στην υγεία. Η Dr. Judit Simon του Semmelweis University, δήλωσε ότι η έρευνα ανακάλυψε επίσης ότι ακόμα και ο ντεκαφεινέ συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από όλα τα αίτια. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ακόμα και σε όσους έκαναν μεγάλη κατανάλωση καφέ δεν φάνηκαν αρνητικές συνέπειες στο καρδιαγγειακό σύστημα.