Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν νόσο του Alzheimer σε σχέση με τους άντρες καθώς νέα έρευνα έδειξε ότι ορισμένες αλλαγές στον εγκέφαλο που είναι γνωστό πως ενισχύουν τον κίνδυνο μπορεί ενδεχομένως να αυξάνονται κατά την εμμηνόπαυση. Γυναίκες στην εμμηνόπαυση έχουν περισσότερες υπερεντάσεις λευκής ουσίας στον εγκέφαλο σε σχέση με προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ή άντρες ίδιας ηλικίας, έδειξε η έρευνα.

Πρόκειται για μικρές βλάβες που φαίνονται στις απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου και συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο νόσων μικρών αγγείων εγκεφάλου (εγκεφαλικό, νόσο Alzheimer και προβλήματα σκέψης και μνήμης). Η Dr. Monique Breteler, δήλωσε ότι σε νεαρότερη ηλικία κατά μέσον όρο δεν υπάρχουν φανερές διαφορές μεταξύ αντρών και γυναικών, αλλά ηλικιωμένες έχουν περισσότερες από αυτές τις ανωμαλίες σε σχέση με τους άντρες παρόμοιας ηλικίας και το κενό συμβαίνει γύρω στην εμμηνόπαυση και κατόπιν διευρύνεται.

Tα νέα ευρήματα δείχνουν προς την εμμηνόπαυση ως σημείο καμπής. Η Breteler δήλωσε ότι είτε είναι η εμμηνόπαυση καθαυτή είτε ότι η εμμηνόπαυση προκύπτει ως αποτέλεσμα και υπογραμμίζει άλλους μηχανισμούς, είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Η έρευνα έγινε σε 3.410 ανθρώπους 54 ετών κατά μέσον όρο. Από αυτούς το 58% ήταν γυναίκες και το 59% αυτών ήταν μετά την εμμηνόπαυση.

Ποσοστό 35% των συμμετεχόντων είχε υπέρταση και στους μισούς δεν ήταν ρυθμισμένη. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και οι ερευνητές υπολόγισαν την ποσότητα υπερεντάσεων λευκής ουσίας στον εγκέφαλό τους. Δεν υπήρχαν διαφορές στη μέση ποσότητα υπερεντάσεων λευκής ουσίας σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άντρες παρόμοιας ηλικίας.

Όμως μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είχαν περισσότερες υπερεντάσεις λευκής ουσίας σε σχέση με τους άντρες και η αύξηση σε αυτούς τους βιοδείκτες εγκεφάλου επιταχυνόταν με πιο γρήγορο ρυθμό μετά την εμμηνόπαυση. Επιπλέον, γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση είχαν επίσης περισσότερες υπερεντάσεις λευκής ουσίας σε σχέση με γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση, παρόμοιας ηλικίας.

Γυναίκες με μη ρυθμισμένη υπέρταση επίσης είχαν υψηλότερες ποσότητες αυτιού του εγκεφαλικού δείκτη σε σύγκριση με τους άντρες και αυτό δεν συνδεόταν με την κατάσταση εμμηνόπαυσης.

Δεν υπήρχαν διαφορές στις υπερεντάσεις λευκής ουσίας σε γυναίκες πριν και μετά την εμμηνόπαυσή που έκαναν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Κάτι που υποδεικνύει ότι η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης μπορεί ενδεχομένως να μην έχει προστατευτική επίδραση στη γήρανση του εγκεφάλου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Neurology.