Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί κατά πόσον η χρήση των αναλόγων GLP-1, σε σύγκριση με τη χρήση των αναστολέων διπεπτιδυλοπεπτιδάσης-4 (DPP-4), συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 .
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 44.984 γυναίκες ηλικίας τουλάχιστον 40 ετών, οι οποίες είχαν πρόσφατα αντιμετωπιστεί με φάρμακα για τη μείωση της γλυκόζης, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Μαρτίου 2015, με παρακολούθηση έως τις 31 Μαρτίου το 2016.
Η ομάδα ασθενών παρακολουθήθηκε για ένα μέσο όρο 3,5 ετών (τυπική απόκλιση 2,2), με καταγραφή 549 περιστατικών καρκίνου του μαστού. Συνολικά, σε σύγκριση με τη χρήση των αναστολέων DPP-4, η χρήση των αναλόγων GLP-1 δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού. Ο κίνδυνος αυξήθηκε σταδιακά με μεγαλύτερη διάρκεια της χρήσης, με κορύφωση μεταξύ δύο έως τρία έτη χρήσης του GLP-1.
Συμπερασματικά, η χρήση αναλόγων GLP-1 δεν συνδέθηκε με μια συνολική αύξηση του κινδύνου καρκίνου του μαστού.
Glucagon-like peptide-1 analogues and risk of breast cancer in women with type 2 diabetes: population based cohort study using the UK Clinical Practice Research Datalink; Blánaid M Hicks, Hui Yin, Oriana H Y Yu, Michael N Pollak, Robert W Platt, Laurent Azoulay; British medical Journal (Oct 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή Κάντε downnload το παρακάτω PDF.

British_Medical_Journal_9