Συχνά προτείνεται ολική θυρεοειδεκτομή για τους ασθενείς με νόσο Graves ‘, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα παιδί στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να αποφευχθεί ο εμβρυϊκός ή νεογνικός υπερθυρεοειδισμός, ιδιαίτερα εάν είναι υψηλές οι τιμές του αντισώματος του υποδοχέα της θυρεοτροπίνης (TRAb) στον ορό.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση των μεταβολών στις τιμές TRAb στον ορό μετά την ολική θυρεοειδεκτομή και οι χρόνοι ημιζωής των τιμών TRAb ορού για την εκτίμηση του μετεγχειρητικού χρόνου που απαιτείται για να επιτευχθεί η ασφαλής τιμή TRAb για τις μητέρες. Εξετάστηκαν αναδρομικά τα αρχεία 45 ασθενών με νόσο του Graves, οι οποίες υποβλήθηκαν σε ολική θυρεοειδεκτομή και είχαν υψηλές τιμές TRAb ορού. Αξιολογήθηκαν επίσης παράγοντες που παρέτειναν την μετεγχειρητική μείωση των τιμών TRAb ορού. Οι τιμές TRAb ορού μειώθηκαν ταχέως στους περισσότερους από τους ασθενείς, ειδικά στην πρώιμη μετεγχειρητική (3-μηνών) περίοδο. Η παρουσία οφθαλμοπάθειας του Graves (p = 0,001), το κάπνισμα (p = 0,004) και τιμές θυρεοσφαιρίνης ορού > 0,5 ng / mL, στους 12 μήνες μετεγχειρητικά (ρ = 0.039), σχετίστηκαν σημαντικά με την παρατεταμένη ημίσεια ζωή των τιμών TRAb ορού.
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση του χρόνου ημιζωής των τιμών TRAb ορού των ασθενών, θα ήταν αποτελεσματική για την αξιολόγηση της μείωσης των τιμών TRAb ορού μετά από ολική θυρεοειδεκτομή και για να εκτιμηθεί ο μετεγχειρητικός χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη ασφαλούς τιμής στη μητέρα.
Kinetic analyses of changes in serum TSH receptor antibody values after total thyroidectomy in patients with Graves’ disease; Waka Yoshioka, Akira Miyauchi, Mitsuru Ito, et al.; Endocrine Journal (Dec 2015).