Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) είναι η πιο κοινή ενδοκρινική διαταραχή σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Οι γυναίκες με PCOS έχουν συχνά μεταβολικές επιπλοκές συμπεριλαμβανομένων των: αντίσταση στην ινσουλίνη (IR), πρόωρο διαβήτη, υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει σύνδεση μεταξύ του PCOS και μιας άλλης μεταβολικής επιπλοκής, της μη αλκοολικής ηπατοπάθεια (NAFLD). Η NAFLD εμφανίζεται ως αποτέλεσμα του μη ομαλού χειρισμού των λιπιδίων από το ήπαρ, ο οποίος ευαισθητοποιεί το ήπαρ σε τραυματισμό και φλεγμονή. Μπορεί να εξελιχθεί σε μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH), η οποία χαρακτηρίζεται από βλάβη των ηπατοκυττάρων και απόπτωση. Με τον καιρό και την περαιτέρω φλεγμονή, η μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση. Έτσι, δεδομένης της νεαρής ηλικίας κατά την οποία μπορεί να προκύψει η NAFLD σε γυναίκες με PCOS, οι γυναίκες αυτές μπορεί να είναι σε σημαντικό κίνδυνο για προοδευτική ηπατική βλάβη κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πολλές πιθανές συνδέσεις μεταξύ PCOS και NAFLD έχουν προταθεί, κυρίως IR και υπερανδρογοναιμία. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ του συνδρόμου και της NAFLD. Εν τω μεταξύ, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν το θέμα αυτό, ώστε να εξετάζουν την πιθανότητα για NAFLD σε ασθενείς με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που έχουν άλλους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου. Η βέλτιστη μέθοδος διαλογής είναι άγνωστη. Ωστόσο, μπορούν να ληφθούν υπόψη η μέτρηση της αλανίνης αμινοτρανσφεράσης και / ή το υπερηχογράφημα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Θεραπεία πρώτης γραμμής αποτελούν οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής και η απώλεια βάρους, με πιθανές φαρμακολογικές παρεμβάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.
Review of nonalcoholic fatty liver disease in women with polycystic ovary syndrome; Carly E Kelley, Ann J Brown, Anna Mae Diehl, Tracy L Setji; World Journal of Gastroenterology (Oct 2014)