Επιστήμονες οδηγήθηκαν σε γενετική εξήγηση σχετικά με το γιατί ορισμένοι είναι παχύσαρκοι και υγιείς, ενώ άλλοι εμφανίζουν διαβήτη και καρδιακή νόσο ως αποτέλεσμα του υπερβολικού βάρους.
Εντοπίστηκαν 3 γονίδια που επηρεάζουν αν το λίπος αποθηκεύεται γύρω από το εξωτερικό μέρος του σώματος ή αν περνά στο κυκλοφορικό σύστημα. Υψηλότερα επίπεδα λιπιδίων στο κυκλοφορικό αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και μπορούν να οδηγήσουν σε αποθέματα λίπους γύρω από την καρδιά και το ήπαρ.
Ο καθηγητής Haja Kadarmideen, του University of Copenhagen, δήλωσε ότι άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες λίπους μπορούν να είναι παχείς αλλά όχι ασθενείς. Προηγούμενες έρευνες ανακάλυψαν ότι ενώ το να είναι κάποιος υπέρβαρος ή παχύσαρκος είναι παράγοντας κινδύνου για διαβήτη, ηπατική νόσο και καρδιοπάθεια, περίπου το 15-20% όσων είναι παχύσαρκοι φαίνεται να μην έχουν συνέπειες στην υγεία.
Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι το γενετικό προφίλ ενός ανθρώπου επηρεάζει το κατώφλι βάρους στο οποίο αρχίζουν τα προβλήματα υγείας-και για ορισμένους αυτό ξεφεύγει από τον ‘’υγιή’’ ΔΜΣ, όπως αυτός καθορίζεται από οδηγίες δημόσιας υγείας. Μικρό ποσοστό ανθρώπων που βρίσκονται στην υγιή ακτίνα του ΔΜΣ, έχουν λίπος εσωτερικά και εμφανίζουν μεταβολικά προβλήματα, που συνήθως συνδέονται με την παχυσαρκία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 60 πολύ παχείς άντρες και γυναίκες, μισοί από τους οποίους είχαν μεταβολική νόσο και μισοί ήταν υγιείς. Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε βαριατρική επέμβαση. Οι επιστήμονες σκανάρισαν πολλά γονίδια για ποικιλομορφίες μεταξύ των 2 ομάδων. Εντοπίστηκαν τρια γονίδια που εμφάνισαν πολύ διαφορετικά προφίλ μεταξύ των 2 ομάδων, όσον αφορά τη γονιδιακή δραστηριότητα και τη γενετική αλληλουχία.