Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να συνοψιστούν τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες σύγκρισης της γλιβενκλαμίδης ή μετφορμίνης μεταξύ τους ή έναντι της ινσουλίνης, σε γυναίκες με διαβήτη κύησης που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή.
Αναλύθηκαν 15 άρθρα, που συμπεριελάμβαναν 2.509 ασθενείς. Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία για τη γλιβενκλαμίδη έναντι της ινσουλίνης σε ότι αφορά το βάρος γέννησης , τη μακροσωμία και τη νεογνική υπογλυκαιμία. Για τη μετφορμίνη έναντι της ινσουλίνης, σημαντικότητα επιτεύχθηκε στην αύξηση βάρους της μητέρας, την ηλικία κύησης κατά τον τοκετό και τον πρόωρο τοκετό, με μια τάση για νεογνική υπογλυκαιμία. Για τη μετφορμίνη έναντι της γλιβενκλαμίδης, σημαντικότητα επιτεύχθηκε στην αύξηση βάρους της μητέρας, το βάρος γέννησης του νεογνού, τη μακροσωμία και το μεγάλο, για την ηλικία κύησης, νεογνό. Τέσσερα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν καλύτερα για τη μετφορμίνη έναντι της ινσουλίνης και ένα ήταν χειρότερο για τη μετφορμίνη έναντι της γλιβενκλαμίδης.
Συμπερασματικά, βραχυπρόθεσμα, σε γυναίκες με διαβήτη κύησης που απαιτούν φαρμακευτική αγωγή, η γλιβενκλαμίδη είναι σαφώς κατώτερη από την ινσουλίνη και τη μετφορμίνη, ενώ η μετφορμίνη (συν ινσουλίνη όταν απαιτείται) αποδίδει ελαφρώς καλύτερα από την ινσουλίνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, η γλιβενκλαμίδη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία γυναικών με διαβήτη κύησης, εάν είναι διαθέσιμες η ινσουλίνη ή η μετφορμίνη.
Glibenclamide, metformin, and insulin for the treatment of gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis; Montserrat Balsells, Apolonia García-Patterson, Ivan Solà, et al.; British Medical Journal (Jan 2015).