Ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται με μια αύξηση του κινδύνου για άνοια και του ποσοστού των ασθενών οι οποίοι μετατρέπουν την ήπια γνωστική εξασθένηση (MCI) σε άνοια. Εκτός από την MCI και την άνοια, τα στάδια της γνωστικής δυσλειτουργίας που σχετίζονται με το διαβήτη περιλαμβάνουν λεπτές γνωστικές μεταβολές που είναι απίθανο να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ή την αυτο-διαχείριση του διαβήτη. Αυτές οι γνωστικές απώλειες που σχετίζονται με το διαβήτη, έχουν εγκεφαλικούς δομικούς συχετισμούς που ανιχνεύονται με μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, αλλά συνήθως εξελίσσονται λίγο με την πάροδο του χρόνου. Αν και οι γνωστικές απώλειες δεν αντιπροσωπεύουν γενικά ένα στάδιο προ-άνοιας σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 60-65 ετών, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν τα πρώτα στάδια της διαδικασίας άνοιας. Η αναγνώριση της σχέσης του διαβήτη με αυτές τις γνωστικές απώλειες, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των συμπτωμάτων των ασθενών. Οι μελλοντικές προκλήσεις είναι να αποδειχθεί η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου για τη γνωστική δυσλειτουργία σε άτομα με διαβήτη, για να προσδιοριστούν, σε πρώιμο στάδιο, τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο για επιτάχυνση της γνωστικής έκπτωσης και να αναπτυχθούν αποτελεσματικές θεραπείες.
Cognitive function in patients with diabetes mellitus: guidance for daily care; Paula S Koekkoek, L Jaap Kappelle, Esther van den Berg, Guy E H M Rutten, Geert Jan Biessels; The Lancet (Mar 2015).