Το ενδοκρινολογικό Ιατρείο σε συνεργασία με την Genomed παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να κάνουν γονιδιακό έλεγχο στην παχυσαρκία και στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.

Τα γονίδια τα οποία ελέγχονται είναι τα παρακάτω:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΓΟΝΙΔΙΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ACDC Ρύθμιση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη & ομοιόσταση της γλυκόζης Αντιφλεγμονώδεις & Αντι-αθηροματικές επιδράσεις

à G

Virginia G. Kaklamani et al. 2008

Bouatia-Naji N et al. 2006

Laszlo B. Tanko et al. 2005

C+276 à A

AGRP Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

à A

(Ala67Thr)

G Argyropoulos et al. 2002

Ruth JF Loos et al. 2005

BDNF Διαμόρφωση και Διαφοροποίηση Νευρικού Ιστού
Δημιουργία Συνάψεων
Επίδραση στη διάθεση για άσκηση

Ενεργειακό ισοζύγιο

A196 à G

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

Juliette Gray et al. 2006

Yin Yao Shugart et al. 2009

CAPN10 Μεταβολισμός γλυκόζης

G-43 à A

Leslie J. Baier et al. 2000

Emma Carlsson et al. 2004

J. Hoffstedt et al. 2002

FTO Επίδραση στη συσσώρευση λίπους & στο Δείκτη Μάζας Σώματος

à T

Frayling et al. 2007

Timothy M. Frayling et al. 2007

GNB3 Ρύθμιση λιπογένεσης

Ρύθμιση πίεσης του αίματος

C825 à T

Robert A. Hegele et al. 1999

Winfried Siffert et al. 1999

Winfried Siffert. 2000

MCHR1 Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

à G

Christopher G. Bell et al. 2005
MC4R Ρύθμιση της συσσώρευσης λίπους στην περιφέρεια

à G

Cristen J Willer et al. 2009

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

John C Chambers et al. 2008

NPY Ρύθμιση του βάρους σώματος & του ενεργειακού ισοζυγίου

à G

(Leu7Pro)

Antonia Barcelo et al. 2005

Jaana Kallio et al. 2001

Jaana Kallio et al. 2003

SCG3 Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

à C

Atsushi Tanabe et al. 2007
TUB Επίδραση στο Δείκτη Μάζας Σώματος

à G

Ronit Shiri-Sverdlov et al. 2006

Jana V. van Vliet-Ostaptchouk et al. 2008

Wendy K. Chunga et al. 2009

PPAR-γ2 Διαφοροποίηση λιποκυττάρων, μεταβολισμός λιπιδίων & ινσουλίνης

à G

(Pro12Ala)

Jussi Pihlajamaki et al 2003

Laszlo B. Tanko et al. 2005

Maya Ghoussaini et al. 2005

NEGR1 Ρύθμιση σωματικού βάρους

Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

Cà T

Cristen J Willer et al. 2009

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

KCTD15 Ρύθμιση σωματικού βάρους

Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

Gà A

Cristen J Willer et al. 2009

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

SH2B1 Ρύθμιση αποθήκευσης λίπους

Ρύθμιση του βάρους σώματος & του ενεργειακού ισοζυγίου

à G

Cristen J Willer et al. 2009

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

GNPDA2 Ρύθμιση σωματικού βάρους

Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

à G

Cristen J Willer et al. 2009

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

MTCH2 Ρύθμιση του βάρους σώματος & του ενεργειακού ισοζυγίου

à G

Cristen J Willer et al. 2009

Gudmar Thorleifsson et al. 2008

Gà A

FABP2 Εντερική απορρόφηση λιπαρών οξέων

Μεταβολισμός Λιπιδίων

GàA

(Ala54Thr)

Cecilia Albala et al. 2003

Paula DN Dworatzek et al. 2004

LEPR Ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς

à G

(Lys109Arg)

Jonathan D. Hommel et al. 2006

Yong-Jun Liu et al. 2004

à C

(Lys656Asn)

à T

(Pro1019Pro)

ΛΙΠΟΛΥΣΗ

ADRA2A Ρύθμιση της λιπόλυσης

C-1291 à G

John J Lima et al. 2007

R. Rosmond et al. 2002

Molecular Psychiatry. Letter to the Editor. 2007

ADRB1 Ρύθμιση Ενεργειακών Δαπανών
Ρύθμιση Λιπόλυσης
Ρύθμιση Πίεσης Αίματος

à G

(Ser49 àGly)

Darrell L.Ellsworth et al. 2005

John J Lima et al. 2007

A. J. Sandilands & K. M. O’Shaughnessy 2005

à G

(Arg389 à Gly)

ADRB2 Ρύθμιση της λιπόλυσης

και παραγωγής θερμικής ενέργειας μέσω μεταβολισμού (θερμογένεση)

Απόκριση σε φάρμακα (άσθμα)

à A

(Gly16Arg)

Hidekia Kawaguchi et al. 2006

Hye Soon Park et al. 2005

Kazuko Masuo et al. 2005

à G

(Gln27Glu)

ADRB3 Επίδραση στο Δείκτη Μάζας Σώματος

CT

(Try64Arg)

Darrell L.Ellsworth et al. 2005

Hidekia Kawaguchi et al. 2006

Hye Soon Park et al. 2005

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

IL-6 Φλεγμονώδης Απόκριση
Σύνθεση Οστεοκλαστών

Μεταβολισμός γλυκόζης

G-174 à C

Marie-Thérèse Berthier et al. 2003

Matthias Mo Hlig et al. 2004

TNF-a Φλεγμονώδης Απόκριση

Απόκριση στην ινσουλίνη

G-308 à A

Dalziel, Bronwen et al. 2002

Jussi Pihlajamaki et al. 2003

Silvia C. Sookoian et al. 2005

CRP Φλεγμονώδης Απόκριση

C219 à T

Dana C. Crawford et al. 2006

Janet W. Rankin, PhD, Abigail D. Turpyn 2007

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ /ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ

DRD2 Επίδραση στο Κέντρο Ανταμοιβής του εκεφάλου

Ρύθμιση της Αυθόρμητης Συμπεριφοράς

Επίδραση στην τάση για ριψοκίνδυνες αποφάσεις

C2137 à T

(Glu713Lys)

Stice E et al. 2008

K Blum et al. 1996

5-HT2A Ρύθμιση του ενεργειακού ισοζυγίου

Επίδραση στο Κέντρο Ανταμοιβής του εκεφάλου

G-1438 à A

R Aubert et al. 2000

Roland Rosmond, Claude Bouchard, and Per Bjorntorp. 2002

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

APOA1 Μεταβολισμός Λιπιδίων

G-75 àA

Souverein O.W. et al. 2005

Albahrani A.I. et al. 2007

APOA5 Μεταβολισμός Λιπιδίων

A-1131 àG

Grallert H et al. 2007

C56 à G

(S19W)

Dallongeville J. et al. 2008

Grallert H et al. 2007

APOB Μεταβολισμός Λιπιδίων

G à A

(R3500 à Q)

Eva et al. 1999

Jacobsen N. et al. 2002

APOC3 Μεταβολισμός Τριγλυκεριδίων

C3175 à G

Tobin M.D. et al. 2003

Souverein O.W. et al. 2005

T3206 à G

CETP Μεταβολισμός Χοληστερόλης
Μεταβολισμός HDL

C279 à T

Dedoussis G.V. et al. 2007

Ordovas J.M. et al. 2000

Frisdal E. et al. 2005

Petkova R. et al. 2007

G1533 à A

(or R451 à Q)

GJA4 (CX37) Μεταβολισμός Λιπιδίων

C à T

(Pro319 àSer)

Yoshiji Yamada1 et al. 2007
HMGCR Μεταβολισμός Λιπιδίων

C-911 à A

Lagor W.R. et al. 2006
LIPC Μεταβολισμός Λιπιδίων

G-250 à A

Zacharova J. et al. 2005

Cuilin Zhang et al. 2005

LPL Μεταβολισμός Λιπο-Πρωτεϊνών Μεταβολισμός Τριγλυκεριδίων

C1595 à G

Almeida K.A. et al 2006

Henderson H.E. et al. 1999

PON1 Ρύθμιση HDL Χοληστερόλης

A à G

(Gln192 à Arg)

Masato Odawara et al. 1997

A à T

(Met55 à Leu)

Schmidt H. et al. 1998
APOE Ρύθμιση επιπέδων χοληστερόλης

C à T

Arg176àCys

T à C

Arg130àCys

FABP2 Εντερική απορρόφηση λιπαρών οξέων

Μεταβολισμός Λιπιδίων

GàA

(Ala54Thr)

Cecilia Albala et al. 2003

Paula DN Dworatzek et al. 2004

 

 


ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗΣ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

CBS Απομάκρυνση ομοκυστεΐνης

Μεταβολισμός Βιταμίνης Β6

G699 à A

Kluijtmas L.A. et al. 1999

Linda Sharp and Julian Little 2004

Petkova R. et al. 2007

COMT Μεταβολισμός Ομοκυστεΐνης

G à A

(Val158 à Met)

Voutilainen S. et al. 2007

Hirschhorn J.N. et al. 2002

MTHFR Σύνθεση & Επιδιόρθωση DNA

Μεταβολισμός φολικού οξεός

Μεταβολισμός Ομοκυστεΐνης

C677 à T

Linda Sharp and Julian Little 2004

Stolzenberg-Solomon R.Z. et al. 2003

A1298 à C

MTR Μεταβολισμός φολικού οξεός

Απομάκρυνση ομοκυστεΐνης

A2756 à G

Sadeghian S. et al. 2006

Linda Sharp and Julian Little 2004

Kluijtmans L.A.J. et al. 2003

MTRR Μεταβολισμός Ομοκυστεΐνης

Μεταβολισμός Βιταμίνης Β12

A66 à G

Shaik Mohammad Naushad, et al. 2008

Gaughan D.J. et al. 2002

Zijno A. et al. 2003

TCN2 Ρύθμιση επιπέδων ομοκυστεΐνης

C776 à G

Kristina M von Castel-Dunwoody et al. 2005

Lievers K.J.A. et al. 2002

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

CAT Εξουδετέρωση ελευθέρων ριζων

Αντιοξειδωτική Ικανότητα

G-262 à A

Jiyoung Ahn et al. 2005
EPHX1 Αποτοξίνωση
Ξενοβιοτικά – Καρκινογόνα
Μεταλλαξιογόνα-Περιβαλλοντικοί μολυσματικοί παράγοντες

C337 à T

(Tyr113His)

Raaka S. et al. 2008

Hosagraharaa V.P. et al. 2004

A416 à G

(His139Arg)

GPX1 Κυτταρική γήρανση

Αποτοξίνωση

Αντιοξειδωτική Ικανότητα

C à T

(Pro198 à Leu)

Ketelslegers H.B. et al. 2006

Wang S.S. et al. 2006

GSTM1 Αποτοξίνωση
Ξενοβιοτικά – Καρκινογόνα
Μεταλλαξιογόνα-Περιβαλλοντικοί μολυσματικοί παράγοντες

INS/DEL

Fennel et al

Gaudet et al

Lin et al

Palli et al

Palii- Massalla. et al

Seow et al

GSTP1 Αποτοξίνωση
Ξενοβιοτικά – Καρκινογόνα
Μεταλλαξιογόνα-Περιβαλλοντικοί μολυσματικοί παράγοντες

A313 à G

Seow et al

Spitery et al

C341 à T

SOD2

(MnSOD)

Εξουδετέρωση Ελευθέρων Ριζών
Αντιοξειδωτική Ικανότητα

C-28 à T

Fostberg et al

Grasbon-Frodl et al

T175 à C

SELS Εξουδετέρωση Ελευθέρων Ριζών
Αντιοξειδωτική Ικανότητα

C-105 à T

Jilani K.E.B. et al. 2007
SOD3 Εξουδετέρωση Ελευθέρων Ριζών
Αντιοξειδωτική Ικανότητα

C760 à G

Gongora M.C. et al. 2006

Forsberg L. et al. 2001

Petkova R. et al. 2007

UCP2 Εξουδετέρωση Ελευθέρων Ριζών
Αντιοξειδωτική Ικανότητα

C à T

(Ala55 à Val)

Moukdar F. et al. 2009

Xinhua Yu et al. 2005

ΥΠΕΡΤΑΣΗ – ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ACE Κυκλοφορικό Σύστημα – Ρύθμιση Πίεσης του Αίματος

Μυϊκή Διάπλαση

Επίπδα λιπιδίων & Γλυκόζης

INS/DEL

Mondry A. et al 2005

Redon J. et al. 2000

Rankinen T et al. 2000

ADD1 Διατήρηση συγκέντρωσης Νατρίου στα κύτταρα

Ρύθμιση πίεσης του αίματος

G1378 àT

(G460 àW)

Katsuya T. et al. 2003

Bianchi G. et al. 2005

AGTR1 Επαγωγή των επιδράσεων της Αγγειοτενσίνης ΙΙ – Ρύθμιση πίεσης του αίματος

AàC

Palatini P. et al. 2009

Bonnardeaux A. et al. 1994

AGT Ρύθμιση πίεσης του αίματος &

Ισορροπίας ηλεκτρολυτών

C803 àT

(Met235 à Thr)

Lévesque S. et al. 2003

Pierre Corvol And Xavier Jeunemaitre 1997

Franz Volhard Clinic and Max Delbruck 2001

C620 àT

(T174M)

CYP11B2 Επαναπορρόφηση Νατρίου από τα νεφρά

Ρύθμιση πίεσης του αίματος

C(-344) à T

Nicod J. et al. 2003

Lim P.O. et al. 2002

NOS3 Αγγειοδιαστολή Οξυγόνωση Ιστών

G894 à T

Molly s. Bray et al. 2008

Tuomo Rankinen et al. 2005

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

ACE Κυκλοφορικό Σύστημα – Ρύθμιση Πίεσης του Αίματος

Μυϊκή Διάπλαση

Επίπεδα λιπιδίων & Γλυκόζης

Ins / Del

Park H.C. et al. 2005

Nikzamir A. et al. 2008

CDKAL1 Απόκριση στην ινσουλίνη

Aà G

Horikawa Y et al. 2009

Hertel J.K. et al. 2008

HHEX Απόκριση στην ινσουλίνη

Μείωση έκκριση ινσουλίνης

Μείωση δείκτη ινσουλίνης

Aà G

Pivovarova O. et al 2009

Staiger H. et al. 2007

IGF2BP2 Ρύθμιση του IGF2: αυξητικός παράγοντας

Gà T

Hertel J.K. et al. 2008

Staiger H. et al. 2007

MTNR1B Ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης του αίματος

Cà G

Reiling E. et al. 2009

Sparso T. et al. 2009

Staiger H. et al. 2007

PPAR-γ Διαφοροποίηση λιποκυττάρων, μεταβολισμός λιπιδίων & ινσουλίνης

C34à G

(Pro12Ala)

Ghoussaini M. et al. 2005

De Rooij S.R. et al. 2006

Tan G.D. et al. 2006

TNFa Φλεγμονώδης Απόκριση

Απόκριση στην ινσουλίνη

G-308 à A

Dalziel B. et al. 2002

Kubaszek A. et al. 2003

Jose-Manuel Fernandez-Real et al. 2000

IL6 Φλεγμονώδης Απόκριση
Σύνθεση Οστεοκλαστών

Μεταβολισμός γλυκόζης

G-174 à C

Moοhlig M. et al. 2004

Kubaszek A. et al. 2008

VDR Ρύθμιση σύνθεσης κολλαγόνου

Σύνθεση και αντικατάσταση ιστού των οστών

Αποικοδόμηση συνδετικού ιστού

Ttaq1 à C

Yates J et al. 2006

ABsm1à G

Yates J et al. 2006

CFok1 à T

Ken C. Chiu, Lee-Ming Chuang, Carol Yoon. 2001

Yates J et al. 2006

TCF7L2 Ομοιόσταση της γλυκόζης

Cà T

Noble J.A. et al. 2003

Staiger H. et al. 2007

Lyssenko V et al. 2007

SLC30A8 Ωρίμανση & αποθήκευση ινσουλίνης στα κύτταρα του παγκρέατος

C973à T

Arg325Trp

Staiger H. et al. 2007

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ

MCM6 Μεταβολισμός λακτόζης

Cà T

Lynne C. Olds and Eric Sibley. 2003

Bersaglieri T. et al. 2004