Νέα έρευνα έδειξε ότι γίνεται πιο σύνηθες στις γυναίκες να χρησιμοποιούν ιατρική κάνναβη για συμπτώματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση. Γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση που αναφέρουν σημαντικά χειρότερα συμπτώματα εμμηνόπαυσης- όπως κατάθλιψη-αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Menopause.

Η νέα έρευνα έγινε σε 250 γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση οι οποίες επιλέχτηκαν μέσω διαφήμισης που απευθυνόταν σε γυναίκες που ενδιαφέρονταν για τη γυναικεία υγεία και την κάνναβη ή τα κανναβιδοειδή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλές (86%) χρησιμοποιούν την κάνναβη ως συμπληρωματική αγωγή για συμπτώματα σχετικά με την εμμηνόπαυση. Οι πιο συχνά αναφερθείσες ενδείξεις χρήσης της ήταν οι διαταραχές ύπνου λόγω εμμηνόπαυσης και το άγχος.

Σε σύγκριση με μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όσες ήταν στην περιεμμηνόπαυση ανέφεραν σημαντικά χειρότερα συμπτώματα σχετικά με την εμμηνόπαυση, όπως άγχος και εξάψεις. Γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση ήταν επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν υψηλότερη εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους καθώς και αυξημένη χρήση ιατρικής κάνναβης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Είναι απαραίτητες νέες έρευνες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της ιατρικής κάνναβης για την αγωγή διαφόρων συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση ιατρικής κάνναβης ενδεχομένως μπορεί να είναι συνήθης σε γυναίκες που εμφανίζουν συμπτώματα που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση

Δεδομένης της έλλειψης στοιχείων κλινικών ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της ιατρικής κάνναβης για τον έλεγχο των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, χρειάζονται νέες έρευνες πριν συσταθεί η χρήση της στην κλινική πρακτική.