Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν πως ο διαβήτης σημαίνει αυτόματα και στυτική δυσλειτουργία.
Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι μόνο το 20% των διαβητικών ανδρών εμφανίζουν στυτική δυσλειτουργία και μάλιστα το ποσοστό αυτό αφορά άνδρες με αρρύθμιστο διαβήτη. Η αλήθεια είναι πως ο σακχαρώδης διαβήτης, η προφανής δυσλειτουργία των αγγείων, η παχυσαρκία ή η απώλεια βάρους αντίθετα, η ψυχολογική φόρτιση που φτάνει έως και κατάθλιψη σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να επηρεάσουν την σεξουαλική ζωή ενός άνδρα. Όμως, δεν είναι ο διαβήτης αυτός καθ΄ αυτός που προκαλεί στυτική δυσλειτουργία.
Η διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης επηρεάζει τη λειτουργία των οργάνων (μεταξύ άλλων δηλαδή και το πέος), ωστόσο, οι σεξουαλικές διαταραχές δεν αποτελούν αναγκαίο κακό για τους διαβητικούς. Τα προβλήματα στην σεξουαλική λειτουργία του διαβητικού άνδρα έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανισθούν με τα προβλήματα στη λειτουργία των νεφρών, τη λειτουργία των ματιών και τη λειτουργία της καρδιάς. Ο διαβητικός άνδρας είναι αντιμέτωπος με την μεταβολή της λειτουργίας των αγγείων, το άγχος αλλά και πολλές φορές την απόρριψη από την πλευρά της συντρόφου -είτε λόγω του ίδιου του προβλήματος είτε λόγω της αλλαγής στην εικόνα και τον ψυχισμό του άνδρα.
Όλα αυτά μπορούν να τον επιβαρύνουν και να επηρεάσουν την σεξουαλική του ζωή, ωστόσο είναι σημαντικό να γνωρίζει πως η σωστή φαρμακευτική, διατροφική και ψυχολογική αγωγή στον σακχαρώδη διαβήτη συνδέεται εντυπωσιακά με την σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα. Ο διαβήτης αντιμετωπίζεται και η στυτική δυσλειτουργία, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν εμφανίζεται καν!