Άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 μπορεί ενδεχομένως να χρειάζεται να μειώσουν το σάκχαρο στο αίμα πιο γρήγορα μετά τη διάγνωση σε σχέση με ότι προηγουμένως εκτιμάτο, ώστε να προληφθούν σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα, όπως το έμφραγμα, αναφέρει νέα έρευνα του University of Surrey.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι η ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα εντός του πρώτου χρόνου από τη διάγνωση μειώνει την εμφάνιση σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων. Επιπλέον η ομάδα ανακάλυψε επίσης ότι όσο περισσότερο ποίκιλλαν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα 12 μήνες μετά τη διάγνωση τόσο πιο πιθανό ήταν να εμφανιστούν επικίνδυνα καρδιαγγειακά συμβάντα. Ο ερευνητής Dr Martin Whyte, δήλωσε ότι η έρευνα παρατήρησης δείχνει ότι η ρύθμιση του σακχάρου σύντομα εντός 12 μηνών από τη διάγνωση θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων.

Η έρευνα χρησιμοποίησε τη βάση δεδομένων του Royal College of General Practitioners’ Research and Surveillance Centre για να εξετάσει το γλυκαιμικό έλεγχο που πετυχαίνει κάποιος εντός του πρώτου χρόνου διάγνωσης και των ακόλουθων διακυμάνσεων του σακχάρου με περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Diabetes, Obesity and Metabolism.