Υπάρχει μια αυξανόμενη, σε μεγάλο βαθμό ασυνεπής, βιβλιογραφία σχετικά με το ρόλο της βιταμίνης D σε σχέση με τον διαβήτη τύπου 2, την αντίσταση στην ινσουλίνη / την έκκριση ινσουλίνης, τους γλυκαιμικούς δείκτες και τις επιπλοκές του διαβήτη τύπου 2. Παθοφυσιολογικοί, προληπτικοί και θεραπευτικοί ρόλοι της βιταμίνης D έχουν προταθεί. Σε αυτήν την εστιασμένη ανασκόπηση, γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν και να διευκρινιστούν οι τρέχουσες πληροφορίες σε αυτόν τον τομέα.

Η χαμηλή βιταμίνη D φαίνεται να σχετίζεται με το διαβήτη τύπου 2 και τις περισσότερες άλλες διαταραχές της αντίστασης στην ινσουλίνη που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα.
Η παρούσα ανασκόπηση επιχειρεί να συνοψίσει τις τρέχουσες γνώσεις μας σε αυτήν την περιοχή και μπορεί ν χρησιμεύσει ως οδηγός για να δείξει μελλοντικές κατευθύνσεις έρευνας και τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές.

Type 2 Diabetes Mellitus, Insulin Resistance, and Vitamin D; Sacerdote A, Dave P, Lokshin V, Bahtiyar G; Current Diabetes Reports 19 (10), 101 (Sep 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: Current Diabetes Reports