Σκοπός της μελέτης ήταν να βρεθεί ποια είναι η πιο αποτελεσματική φαρμακολογική παρέμβαση για τον γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (DM), χωρίς προηγούμενη θεραπεία με ινσουλίνη, που ξεκίνησαν πρόσφατα συστηματική θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή;
Διεξήχθη μια συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας.Οκτώ από τα 2365 άρθρα πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Η έλλειψη κατάλληλα σχεδιασμένων μελετών παρατήρησης και RCTs, η ετερογένεια των παρεμβάσεων, τα επίπεδα γλυκόζης και η παρακολούθηση της γλυκόζης, ο ανεπαρκής έλεγχος των υποομάδων DM και η χαμηλή έως μέτρια ποιότητα των στοιχείων, καθιστούν τον εντοπισμό των βέλτιστων φαρμακολογικών παρεμβάσεων για τον γλυκαιμικό έλεγχο και τη διαχείριση της ινσουλίνης δύσκολη. Ακόμα και τα ευρήματα σχετικά με το ευρέως συνιστώμενο σχήμα BBI ως εντατική θεραπεία με ινσουλίνη για ασθενείς με DM υπό θεραπεία με γλυκοκορτικοειδή, δεν είναι αντιληπτά. Για την εκτίμηση της βέλτιστης φαρμακολογικής παρέμβασης για τον γλυκαιμικό έλεγχο απαιτούνται υψηλής ποιότητας στοιχεία από μελέτες με σαφώς καθορισμένους φαινότυπους DM και προσεγγίσεις θεραπείας.

Management of hyperglycaemia in persons with non-insulin-dependent type 2 diabetes mellitus who are started on systemic glucocorticoid therapy: a systematic review; Milos Tatalovic, Roger Lehmann, Marcus Cheetham, et al; BMJ Open (Jun 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: BMJ Open