Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή κατένειμε τυχαία 45 παχύσαρκους ενήλικες είτε σε μια κετογονική δίαιτα χαμηλής ενέργειας 600-720 θερμίδες την ημέρα είτε σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων όπου η συνολική ημερήσια πρόσληψη ενέργειας μειώθηκε κατά 10%. Η μελέτη είχε στόχο να αξιολογήσει τη μακροπρόθεσμη επίδραση μιας δίαιτας πολύ χαμηλών θερμίδων-κετογονικής (VLCK) στην υπερβολική παχυσαρκία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μάζα του σπλαχνικού λίπους. Και οι δύο ομάδες έλαβαν εξωτερική υποστήριξη.

Η κετογονική δίαιτα πολύ χαμηλών θερμίδων προκάλεσε ήπια κέτωση για λιγότερο από 2 μήνες και σημαντικές επιδράσεις στο σωματικό βάρος στους 6, 12 και 24 μήνες. Προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμενο, μεγαλύτερη μείωση στο σωματικό βάρος (-12,5 κιλά), στην περίμετρο της μέσης (-11,6 εκ.) και στη μάζα σωματικού λίπους (-8,8 κιλά) από τη δίαιτα χαμηλών θερμίδων (-4,4 κιλά, -4,1 εκ., και -3,8 κιλά, αντίστοιχα). Είναι ενδιαφέρον ότι παρατηρήθηκε επιλεκτική μείωση στο σπλαχνικό λίπος (-600 γρ. έναντι -202 γρ)..

Συμπερασματικά, μια κετογονική δίαιτα πολύ χαμηλών θερμίδων ήταν αποτελεσματική 24 μήνες αργότερα, με μείωση του σπλαχνικού λιπώδους ιστού.