Η ανθεκτικότητα έχει φανεί πως έχει θετική επίδραση στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι επίσης συνδέεται με τη σεξουαλική υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής στη μετάβαση στην εμμηνόπαυση.

Η νέα έρευνα περιέλαβε 101 συμπτωματικές εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και είναι η πρώτη φορά που έρευνα έχει επικεντρωθεί στην επίδραση της σεξουαλικής υγείας στα σκορ αρνητικότητας των εμμηνοπαυσιακών γυναικών και της ποιότητας ζωής τους. Ανακάλυψε ότι σκορ ανθεκτικότητας ήταν σημαντικά υψηλότερα σε γυναίκες με υψηλό σκορ σεξουαλικής λειτουργίας και έδειξε ότι η ποιότητα ζωής που συνδέεται με την εμμηνόπαυση ήταν σημαντικά χειρότερη σε γυναίκες με χαμηλή ανθεκτικότητα.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η ανθεκτικότητα μιας γυναίκας συνδέεται με τη σεξουαλική υγεία και ποιότητα ζωής της κατά τη διάρκεια μετάβασης στην εμμηνόπαυση.

Η Dr. Stephanie Faubion, δήλωσε ότι η έρευνα υπογραμμίζει την πιθανή προστατευτική επίδραση της ανθεκτικότητας, καθώς συνδέεται με τη σεξουαλική υγεία γυναικών στην εμμηνόπαυση. Η ικανότητα αυτή διευκολύνει γυναίκες να προσαρμοστούν στην αλλαγή, να αντισταθούν στην αρνητική επίδραση στρεσογόνων παραγόντων και να επιστρέψουν πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργικότητα μετά από άσχημα γεγονότα.