Ερευνητές ανακάλυψαν νέα αποτελεσματική αγωγή που θα μπορούσε να δίνει ανακούφιση και εναλλακτική λύση σε υπάρχουσες θεραπείες όσον αφορά τις εξάψεις.

Η Dr. Genevieve Neal-Perry του University of North Carolina School of Medicine, δήλωσε ότι τώρα γνωρίζουμε τις νευρωνικές οδούς που εμπλέκονται στις εξάψεις. Αυτό επέτρεψε να αναπτυχθούν πιο συγκεκριμένες αγωγές. Το fezolinetant είναι ένα παράδειγμα μιας πιο συγκεκριμένης αγωγής. Είναι εκλεκτικός αναστολέας (NK3) που μπλοκάρει υποδοχέα και εμποδίζονται οι εξάψεις, εξήγησε.

Επιτρέπει στις γυναίκες αυτές να λειτουργούν σε επίπεδο που είχαν πριν την εμμηνόπαυση.

Οι ερευνητές που μελετούν το fezolinetant, πρόσφατα ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα μελέτης φάσης 3. Η έρευνα έγινε σε 501 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 40 έως 65 ετών, που είχαν τουλάχιστον 7 εξάψεις την ημέρα. Έλαβαν είτε placebo καθημερινά είτε μια από 2 επιλογές δόσεων του fezolinetant για 12 εβδομάδες. Αργότερα, αυτές στην ομάδα placebo τυχαιοποιήθηκαν και πάλι ώστε να λαμβάνουν είτε τα 30 mg είτε τα 45 mg του φαρμάκου. Όσες έπαιρναν αρχικά το φάρμακο παρέμειναν στη δόση τους για 40 ακόμα εβδομάδες.

Αν και οι γυναίκες είχαν ακόμα κατά μέσον όρο ορισμένες εξάψεις, οι ερυενητές ανακάλυψαν σημαντική μείωση στον αριθμό και την ένταση των ομάδων του φαρμάκου σε σύγκριση με την ομάδα placebo έως τη 12η εβδομάδα. Όσες συνέχισαν στη διάρκεια των 52 εβδομάδων της έρευνας συνέχισαν να έχουν αυτές τις βελτιώσεις. Οι γυναίκες από την ομάδα placebo που γύρισαν στο φάρμακο αργότερα, επίσης είχαν αυτά τα κέρδη.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο Endocrine Society και τα αποτελέσματα θεωρούνται προκαταρκτικά.

Η Neal-Perry δήλωσε ότι στην έρευνα οι ερευνητές διαπίστωσαν την επίδραση του φαρμάκου εντός εβδομάδας.