Έρευνα σε 47 παχύσαρκους άντρες, έδειξε ότι όσοι έχασαν βάρος με δίαιτα βελτίωσαν την ποσότητα σπέρματος κατά 40%. Όμως έπρεπε να διατηρούν το νέο βάρος για να διατηρούν και την υψηλότερη ποσότητα.

Μετά από δίαιτα χαμηλών θερμίδων για 8 εβδομάδες, οι συμμετέχοντες έχασαν περίπου 18 κιλά. Και οι 2 αλλαγές έγιναν γρήγορα, δήλωσε ο Dr. Bobby Najari. Οι 47 συμμετέχοντες είχαν ηλικία 20 έως 63 και κατανάλωναν 800 θερμίδες την ημέρα για 8 εβδομάδες. Στη συνέχεια χωρίστηκιαν σε 4 ομάδες για ένα χρόνο συντήρησης.

Μια ομάδα ασκούνταν, άλλη λάμβανε φάρμακο κατά του διαβήτη που χρησιμοποιήθηκε για απώλεια βάρους, η τρίτη ασκούνταν και λάμβανε το φάρμακο και η τέταρτη τίποτα. Όλοι όσοι ασκούνταν ενθαρρύνθηκαν να ασκούνται για τουλάχιστον 150 λεπτά με μέτρια άσκηση κάθε εβδομάδα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μετά τη δίαιτα οι άντρες είχαν χάσει σημαντικό βάρος και είχαν και βελτίωση στο σπέρμα. Η ποσότητα αυξήθηκε κατά 41%, και η συγκέντρωση σπερματοζωαρίων αυξήθηκε κατά 49%.

Ένα χρόνο αργότερα περίπου μισοί από τους άντρες είχαν διατηρήσει το νέο βάρους τους καθώς και την υψηλότερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων. Αυτό δεν συνέβη όμως σε άντρες που ξαναπήραν τα κιλά.

Δεν είναι σαφές αν κάποιος είχε ιστορικό υπογονιμότητας ή αν η απώλεια βάρους βελτίωσε την ικανότητα σύλληψης.