Σε ορισμένους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 2, η άσκηση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως το ένα τρίτο, αναφέρουν ερευνητές.

Η άσκηση βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, περιορίζει τη φλεγμονή, αναφέρει ερευνητική ομάδα από την Ταιβάν.

Μεταξύ 5.000 αντρών και γυναικών με διαβήτη τύπου 2, όσοι είχαν υψηλότερα επίπεδα άσκησης εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας κατά το διάστημα της έρευνας σε σύγκριση με όσους δεν ασκούνταν. Όσοι ασκούνταν σε μέτριο βαθμό είχαν 25% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και όσοι ασκούνταν περισσότερο είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο.

Ο ερευνητές Dr. Yun-Ju Lai, του Taichung Veterans General Hospital, Puli, μελέτησε στοιχεία έως το 2016. Μεταξύ ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2, όσοι είχαν αυξημένη ικανότητα άσκησης εμφάνιζαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από όλα τα αίτια, ανέφερε ο ερευνητής.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes.