Έρευνα που διήρκεσε 20 χρόνια έδειξε ότι άνθρωποι με υψηλότερα επίπεδα φόρμας είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν διαβήτη.
Γιατροί από καιρό υποθέτουν ότι η φόρμα είναι ωφέλιμη στην πρόληψη του διαβήτη αλλά μέχρι σήμερα οι ενδείξεις ήταν προβληματικές, με βάση έρευνες που έγιναν κυρίως σε άντρες για μικρό διάστημα. Η έρευνα εστίασε στα επίπεδα φόρμας με βάση εξέταση σε διάδρομο σε 4.400 ανθρώπους χωρίς διαβήτη που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα διαστήματα σε διάρκεια 20 ετών. Όταν οι ερευνητές συσχέτισαν τα αποτελέσματα με την εμφάνιση διαβήτη ανακάλυψαν χαμηλότερο κίνδυνο με υψηλότερα επίπεδα καρδιαναπνευστικής φόρμας, ακόμα και όταν ελήφθη υπόψη ο Δείκτης Μάζας Σώματος.

Οι ερευνητές του University of Minnesota ανακάλυψαν ότι κάθε αύξηση 10% στα επίπεδα φόρμας μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης προδιαβήτη ή διαβήτη κατά 0,1%. Αν και η συγκεκριμένη μείωση είναι μέτρια σε ατομικό επίπεδο, κλινικά είναι σημαντική σε επίπεδο πληθυσμού, όπου μικρές αλλαγές μπορούν να μετατραπούν σε μεγάλη απόλυτη μείωση της νόσου. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ένας μηχανισμός πίσω από το εύρημα μπορεί να είναι το όφελος της άσκησης στο σπλαχνικό λίπος. Η συσσώρευσή του συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη.

Άλλος πιθανός μηχανισμός μπορεί ενδεχομένως να είναι η αντιφλεγμονώδης επίδραση της άσκησης, καθώς ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με χαμηλού βαθμού συστημική φλεγμονή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα προγράμματα άσκησης παραμένουν σημαντικά για τη μείωση της εμφάνισης διαβήτη και προδιαβήτη, σημειώνουν οι ερευνητές.