Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Wake Forest Baptist Medical Center, οι γυναίκες βιώνουν μια σημαντική έκπτωση στη σεξουαλική τους λειτουργία περίπου 20 μήνες πριν κι έναν χρόνο μετά την τελευταία τους περίοδο.
Η έκπτωση συνεχίζεται με πιο αργό ρυθμό και για την επόμενη πενταετία. Η μελέτη επίσης εντόπισε ότι διάφοροι παράγοντες που συχνά συνυπάρχουν με την εμμηνόπαυση έχουν μικρότερη άμεση επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία από ό,τι η ίδια η εμμηνόπαυση.
Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι η σεξουαλική λειτουργία των γυναικών φθίνει με την ηλικία και υπάρχει έντονος επιστημονικός διάλογος αναφορικά με το κατά πόσο αυτό οφείλεται στην εμμηνόπαυση, στην αύξηση της ηλικίας ή σε άλλους σωματικούς, ψυχολογικούς ή κοινωνικούς παράγοντες. Τα παρόντα ευρήματα υποστηρίζουν ότι η εμμηνόπαυση έχει αρνητική επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία πολλών γυναικών. Παράλληλα, βρέθηκε ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε υστερεκτομή πριν από την έναρξη της εμμηνόπαυσης δεν βιώνουν την έκπτωση στη σεξουαλική λειτουργία πριν από την επέμβαση, αλλά αμέσως μετά από αυτή και για τα επόμενα πέντε περίπου χρόνια.
Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 1.390 γυναίκες που συμμετείχαν στη μεγάλη κρατική έρευνα σχετικά με τη γυναικεία υγεία (Study of Women’s Health Across the Nation -SWAN), η οποία ξεκίνησε το 1996. Οι γυναίκες που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη είχαν ηλικία 42-52 και ήταν ήδη γνωστή η ημερομηνία της τελευταίας τους περιόδου κατά την εισαγωγή τους στην έρευνα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι συμμετέχουσες απάντησαν από μία έως 7 φορές σε ερωτηματολόγια σχετικά με διάφορες πτυχές της σεξουαλικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανόμενων της επιθυμίας, της διέγερσης, της ικανοποίησης και του πόνου. Οι ερευνητές ανέλυσαν 5.798 αυτοξιολογήσεις γυναικών (4.932 από τις 1.164 που μπήκαν στη εμμηνόπαυση φυσικά και 866 από τις 226 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε υστερεκτομή) και κατέγραψαν τις διαφορές στη βαθμολογία των ερωτηματολογίων.
Στην ομάδα των γυναικών που είχαν φυσική μετάβαση στην εμμηνόπαυση, οι ερευνητές βρήκαν ότι η φυλή/εθνικότητα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην έκπτωση της σεξουαλικής λειτουργίας, με τις γυναίκες αφροαμερικανικής καταγωγής να βιώνουν σημαντικά μικρότερη και τις γυναίκες ιαπωνικής καταγωγής να βιώνουν σημαντικά μεγαλύτερη έκπτωση σε σύγκριση με τις λευκές γυναίκες.
Η σεξουαλική λειτουργία είναι σημαντική παράμετρος στη ζωή της γυναίκας. Πάνω από το 75% των γυναικών μέσης ηλικίας που συμμετείχαν στην έρευνα SWAN ανέφερε κατά την έναρξη της μελέτης ότι η σεξουαλική δραστηριότητα είχε από μέτρια έως πολύ μεγάλη σημασία για αυτές. Οι συγγραφείς της μελέτης, λοιπόν, τονίζουν την ανάγκη κατανόησης όλων των παραγόντων που σχετίζονται με τη φυσική μετάβαση στην εμμηνόπαυση ή με την υποβολή σε υστερεκτομή και οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη σεξουαλική εμπειρία των γυναικών. Ευελπιστούν, μάλιστα, πως τα ευρήματά τους θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση, τόσο από την πλευρά των επαγγελματιών υγείας όσο και από την πλευρά των ιδίων των γυναικών.