Άνθρωποι με έλλειψη βιταμίνης B12 έχουν 51% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη σε διάστημα 4 ετών. Ωστόσο, καθώς αυξάνει η ηλικία, ο κίνδυνος μειώνεται.

Ερευνητές του The Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) δημοσίευσαν νέα έρευνα που εξετάζει τη σχέση μεταξύ φυλλικού οξέως και επιπέδου βιταμίνης B12 και των σχέσεών τους με μεγαλύτερη εμφάνιση κατάθλιψης. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition, δείχνει ότι χαμηλό επίπεδο B12 συνδέεται με συμπτώματα κατάθλιψης αλλά ότι το φυλλικό οξύ δεν συνδέεται. Η έλλειψη και τα χαμηλά επίπεδα των βιταμινών Β είναι πολύ παρόντα σε ηλικιωμένους.

Η έρευνα χρησιμοποίησε στοιχεία από την TILDA, και εξέτασε συμμετέχοντες 50 ετών και άνω, Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι είχαν έλλειψη βιταμίνης B12 είχαν 51% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης εντός 4 ετών. Η έρευνα ανακάλυψε ότι χαμηλό επίπεδο B12 συνδέεται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο συμπτωμάτων κατάθλιψης σε διάστημα 4 ετών, αλλά δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις όσον αφορά το φυλλικό οξύ.

Tα ευρήματά παρέμειναν ισχυρά ακόμα και όταν προσαρμόστηκαν για παράγοντες όπως σωματική δραστηριότητα, χρόνια νόσο, βιταμίνη D, καρδιαγγειακή νόσο και χρήση αντικαταθλιπτικών. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι είχαν χαμηλό επίπεδο B12 είχαν 51% αυξημένη πιθανότητα συμπτωμάτων κατάθλιψης στα 4 χρόνια που διήρκεσε η έρευνα. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο μικροθρεπτικών σε ηλικιωμένους είναι η παχυσαρκία, η χρήση φαρμάκων, το κάπνισμα,το φύλο και η γεωγραφική τοποθεσία. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι καθώς αυξανόταν η ηλικία ο κίνδυνος κατάθλιψης μειωνόταν.

Η Rose Anne Kenny, δήλωσε ότι σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας είναι οτι βασίστηκε σε μεγάλο, αντιπροσωπευτικό δείγμα ηλικιωμένων στην Ιρλανδία, που παρατηρήθηκαν για 4 χρόνια. Δεδομένης της αύξησης της μοναξιάς και της κατάθλιψης σε ηλικιωμένους μετά την έναρξη περιορισμών για την COVID-19, η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της αύξησης της πρόληψης B12 ή της συμπλήρωσης για να βοηθηθεί ο μετριασμός πιθανών παραγόντων κινδύνου για κατάθλιψη σε ηλικιωμένους.