Αδυναμία των τετρακεφάλων παρατηρείται σε όλα τα στάδια GOLD της ΧΑΠ και σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Καθώς αυτή η αδυναμία συνδέεται μόνο ασθενώς με την FEV1, εμπλέκονται άλλοι μηχανισμοί, εκτός της απόφραξης των αεραγωγών. Στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκε η υπόθεση ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη συμβάλλει στη σκελετική μυϊκή αδυναμία σε άτομα με σταθερή ΧΑΠ.
Πενήντα ένας ασθενείς με ΧΑΠ (χωρίς παροξυσμούς τις προηγούμενες 6 εβδομάδες, χωρίς αποκατάσταση τους προηγούμενους 3 μήνες), χωρίς γνωστό σακχαρώδη διαβήτη, υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση των σκελετικών μυών, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της μέγιστης εκούσιας συστολής (QMVC) του τετρακεφάλου. Η σωματική δραστηριότητα μετρήθηκε για 7 ημέρες. Η αντίσταση στην ινσουλίνη (IR HOMA2) υπολογίστηκε από τις συγκεντρώσεις γλυκόζης νηστείας και την ινσουλίνη αίματος.
Βρέθηκε ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται με σκελετική μυϊκή αδυναμία στη ΧΑΠ, ανεξάρτητα από πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διερευνηθούν υποκείμενοι μηχανισμοί και να καθοριστεί αν φάρμακα που ευαισθητοποιούν την ινσουλίνη, θα μπορούσαν να αυξήσουν την πνευμονική αποκατάσταση, οικοδομώντας έτσι τη δύναμη των σκελετικών μυών στη ΧΑΠ.
Insulin resistance is associated with skeletal muscle weakness in COPD; Claire E Wells, Michael I Polkey, Emma H Baker; Respirology (May 2016).