Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μετάβασης σε ινσουλίνη degludec (IDeg) από την ινσουλίνη glargine (IGlar) ως θεραπεία basal-bolus σε νέα άτομα με διαβήτη τύπου 1.
Συμπεριλήφθηκαν 36 ασθενείς, 21,3 ± 1,0 ετών, με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η IGlar είχε προηγουμένως χορηγηθεί μία φορά την ημέρα σε 25 ασθενείς και δύο φορές την ημέρα σε 11. Στη συνέχεια έγινε η μετάβαση από IGlar μία φορά ημερησίως, σε ένεση IDeg. Τόσο η γλυκόζη νηστείας πλάσματος (FPG) όσο και η HbA1c μειώθηκαν σημαντικά, από 134 ± 3,9 mg / dL και 7,9 ± 0,2% κατά την έναρξη, σε 116 ± 2,2 mg / dL και 7,4 ± 0,2% στους 12 μήνες μετά την έναρξη IDeg (P <0.0001 και P = <0,001, αντίστοιχα). Η συχνότητες της συνολικής και της νυχτερινής υπογλυκαιμίας (PG <70 mg / dL) μειώθηκαν επίσης σημαντικά, από 4,9 ± 0,7 και 2,0 ± 0,3 φορές / μήνα σε 2,4 ± 0,3 και 0,4 ± 0,1 φορές / μήνα, στους 12 μήνες μετά την έναρξη IDeg (Ρ = <0,005 και Ρ <0,0005, αντίστοιχα). Η ημερήσια δόση της βασικής ινσουλίνης μειώθηκε σημαντικά από 0.48 ± 004 μονάδες / kg / ημέρα κατά την έναρξη, σε 0,38 ± 0.0.3 μονάδες / kg / ημέρα, στο τέλος της περιόδου μελέτης (Ρ <0,0001), το οποίο αντιστοιχούσε στο 79.2% της αρχικής τιμής. Οι τάσεις ήταν παρόμοιες σε ασθενείς που λάμβαναν μία φορά ημερησίως ένεση και σε αυτούς που λάμβαναν δύο φορές την ημέρα ενέσεις, αλλά οι μειώσεις της βασικής ινσουλίνης, από την αρχική τιμή, ήταν πιο έντονες σε ασθενείς που λάμβαναν δύο φορές ημερησίως ενέσεις της βασικής ινσουλίνης.
Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η μετάβαση από IGlar σε μια κατάλληλη δόση IDeg μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την υπεργλυκαιμία, ενώ παράλληλα μειώνει τη συχνότητα των επεισοδίων υπογλυκαιμίας σε νέα άτομα με διαβήτη τύπου 1.
Efficacy and safety of switching from insulin glargine to insulin degludec in young people with type 1 diabetes; Tatsuhiko Urakami, Remi Kuwabara, Masako Aoki, et al.; Endocrine Journal (Dec 2015).