Αυτή η πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη με 18 μήνες παρακολούθησης, διεξήχθη για να διερευνηθεί κατά πόσο τα από του στόματος λαμβανόμενα συμπληρώματα ψευδαργύρου θα μπορούσαν να προωθήσουν περαιτέρω τη σπερματογένεση σε άνδρες με απομονωμένο υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό (ΙΗΗ), που λαμβάνουν υποκατάστατα uFSH / hCG.
Εξήντα επτά Κινέζοι άνδρες ασθενείς με ΙΗΗ συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη από τα Ενδοκρινολογικά Τμήματα σε οκτώ τριτοβάθμια νοσοκομεία και εντάχθηκαν τυχαία στην ομάδα uFSH / hCG (Ομάδα Α, n = 34) ή την ομάδα uFSH συν συμπληρώματα ψευδαργύρου (ομάδα Β, n = 33). Στην Ομάδα Α, οι ασθενείς έλαβαν διαδοχική uFSH (75 U, τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε 3 μήνες) και hCG (2000 U, δύο φορές την εβδομάδα). Στην Ομάδα Β, οι ασθενείς έλαβαν από του στόματος συμπληρώματα ψευδαργύρου (40 mg την ημέρα-1) επιπλέον της θεραπείας με uFSH / hCG που δώθηκε στους ασθενείς στην Ομάδα Α
Αναλύθηκε η σύγκριση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των ομάδων Α και Β. Δεκαεννέα εκ των 34 (55,9%) ασθενών που έλαβαν uFSH / hCG και 20 εκ των 33 (60,6%) ασθενών που έλαβαν uFSH / hCG συν συμπληρώματα ψευδαργύρου πέτυχαν συγκεντρώσεις σπερματοζωαρίων ≥1.0 × 106 ml-1. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και Β σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα της επαγωγής σπερματογένεσης (Ρ = 0,69).
Συμπερασματικά, η αγωγή με uFSH / hCG συν τα συμπληρώματα ψευδαργύρου είχε μια παρόμοια αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη θεραπεία uFSH / hCG μόνο. Η πρόσθετη βελτίωση των 40 mg την ημέρα-1 στόματος συμπληρώματα ψευδαργύρου στη σπερματογένεση και αρρενοποίηση σε άνδρες ασθενείς ΙΗΗ είναι πολύ μικρή.
The effectiveness of zinc supplementation in men with isolated hypogonadotropic hypogonadism; Yan-Ling Liu, Man-Na Zhang, Guo-Yu Tong, et al.; Asian Journal of Andrology (Oct 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή Κάντε download το παρακάτω PDF.

Asian_Journal_of_Andrology