Ερευνα της Cleveland Clinic δείχνει ότι σε ενήλικες με παχυσαρκία, η απώλεια βάρους μετά από βαριατρική εγχείρηση συνδέθηκε με 32% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου και 48% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Ο Ali Aminian, M.D., δήλωσε ότι η βαριατρική εγχείρηση είναι η πιο αποτελεσματική αγωγή για την παχυσαρκία. Οι ασθενείς μπορούν να χάσουν 20 – 40% του βάρους τους μετά από αυτή και η απώλεια μπορεί να διατηρηθεί για δεκαετίες. Τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια βάρους τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος για καρκίνο.

Η έρευνα πειράλαβε 30.000 ασθενείς της Cleveland Clinic. 5.053 ενήλικες με παχυσαρκία που υποβλήθηκαν σε βαριατρική εγχείρηση μεταξύ 2004 και 2017 ταιριάστηκαν με 1:5 ομάδας ελέγχου 25.265 ασθενών που δεν υποβλήθηκαν σε εγχείρηση. Μετά από 10 χρόνια, το 2.9% των ασθενών στην ομάδα βαριατρικής εγχείρησης και το 4.9% ασθενών στην ομάδα μη εγχείρησης, εμφάνισαν καρκίνο που συνδεόταν με την παχυσαρκία.

Μετά από 10 χρόνια, το 0.8% των ασθενών στην ομάδα εγχείρησης και το 1.4% στην ομάδα όσων δεν εγχειρίστηκαν πέθαναν από καρκίνο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η βαριατρική εγχείρηση σχετίζεται με 48% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Οι ερευνητές σημειώνουν όιτι τα οφέλη της βαριατρικής εγχείρησης φάνηκαν σε ευρεία ακτίνα συμμετεχόντων, άντρες και γυναίκες , νέους και ηλικιωμένους, λευκούς και έγχρωμους.