Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής της φυματίωσης . Η παρούσα μελέτη διερεύνησε κατά πόσο η εννέα μηνών αντιφυματική αγωγή σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής της φυματίωσης εντός δύο ετών μετά την πλήρη ίαση, σε σχέση με τη θεραπεία των έξι μηνών, σε ασθενείς με ΣΔ.
Ασθενείς με πνευμονική φυματίωση που υποβάλλονταν σε θεραπεία για 173-277 ημέρες μεταξύ του 2002 και του 2010, εντοπίστηκαν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ταϊβάν. Στη συνέχεια επιλέχθηκαν ασθενείς με ΣΔ και κατατάχθηκαν σε δύο ομάδες, με βάση τη διάρκεια της αντιφυματικής αγωγής (9 μήνες έναντι 6 μηνών).
Βρέθηκε ότι το ποσοστό υποτροπής της φυματίωσης εντός δύο ετών είναι υψηλότερο στο διαβητικό πληθυσμό και μπορεί να μειωθεί με την επίβλεψη της θεραπείας. Η παράταση της αντιφυματικής αγωγής κατά 3 μήνες μπορεί επίσης να μειώσει το ποσοστό υποτροπής, όταν η θεραπεία δεν είνα υπό επιτήρηση.
Optimal Duration of Anti-tuberculosis Treatment in Diabetic Patients: Nine or Six months? Jann-Yuan Wang, Ming-Chia Lee, Chin-Chung Shu, Chih-Hsin Lee, Li-Na Lee, Kun-Mao Chao and Feng-Yee Chang, CHEST Journal (Oct 2014)