Η γλυκαιμική μεταβλητότητα (Glycemic Variability -GV) έχει προταθεί ως συμβάλλουσα στις μακροαγγειακές επιπλοκές που σχετίζονται με τον διαβήτη. Αυτή η τυχαιοποιημένη μελέτη ελέγχου αξιολογεί μια νέα συνδυαστική θεραπεία με συνεχή έγχυση υποδόριας ινσουλίνης (CSII) συν σιταγλιπτίνη (CSII + σιταγλιπτίνη), έναντι μονοθεραπείας με CSII, από την άποψη του μεταβολικού ελέγχου, της GV και της λειτουργίας των β-κυττάρων, σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (T2DM ). 217 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία 2 εβδομάδων με CSII (n = 108) ή CSII + σιταγλιπτίνη (n = 109). Ως μέτρο της GV, ο συντελεστής διακύμανσης (CV) υπολογίστηκε από τη γλυκόζη αίματος τριχοειδούς κατά την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα, αντίστοιχα. Η λειτουργία των β-κυττάρων πριν και μετά τη θεραπεία προσδιορίσθηκε με Insulin Secretion-Sensitivity Index-2 (ISSI-2). Επιτεύχθηκε καλός μεταβολικός έλεγχος και με τις δύο θεραπείες. Η θεραπεία με CSII + σιταγλιπτίνη είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες βελτιώσεις στο συντελεστής διακύμανσης (CV) και στο ISSI-2 από ότι η CSII μόνη της. Για κάθε ομάδα, η αλλαγή στο συντελεστή διακύμανσης (CV) ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την αλλαγή στο ISSI. Συμπερασματικά, η διόρθωση της λειτουργίας των β-κυττάρων σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 μέσω της θεραπείας είτε CSII ή CSII + σιταγλιπτίνης, ήταν εφικτή για τον έλεγχο της GV για να αποτρέψει δευτερογενείς επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Επιπλέον, η θεραπεία με CSII + σιταγλιπτίνη ήταν ανώτερη σε σχέση με τη μονοθεραπεία με CSII σχετικά με τη γλυκαιμική μεταβλητότητα (GV).
Improvement of β-cell function ameliorated glycemic variability in patients with newly diagnosed type 2 diabetes after short-term continuous subcutaneous insulin infusion or in combination with sitagliptin treatment: a randomized control trial; Guoyue Yuan, Hao Hu, Su Wang, et al.; Endocrine Journal (Jul 2015).