Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα κλινικά αποτελέσματα σε έγκυες γυναίκες που είναι παχύσαρκες. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο ένα σύμπλοκο παρεμβάσεων με θέμα τη δίαιτα και τη σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει την επίπτωση του διαβήτη κύησης και τα μεγάλα, για την ηλικία κύησης, βρέφη.
Η UPBEAT είναι μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που έγινε σε κλινικές προγεννητικού ελέγχου σε οκτώ νοσοκομεία του Ηνωμένου βασιλείου. Εντάχθηκαν έγκυες γυναίκες (15-18 εβδομάδων συν 6 ημερών κύησης), ηλικίας άνω των 16 ετών, οι οποίες ήταν παχύσαρκες (ΔΜΣ ≥30 kg / m2) και οι οποίες τυχαιοποιήθηκαν είτε σε συμπεριφορική παρέμβαση ή κατ ‘αποκοπή προγεννητική φροντίδα. Η συμπεριφορική παρέμβαση γινόταν μια φορά την εβδομάδα, μέσω εκπαιδευτή σε οκτώ συνεδρίες. Τα πρωτογενή αποτελέσματα ήταν ο διαβήτης κύησης (διαγνωσμένος με δοκιμασία ανοχής γλυκόζης από το στόμα και με τα κριτήρια του International Association of Diabetes in Pregnancy Study Groups) και τα μεγάλα, για την ηλικία κύησης, βρέφη.
Ο διαβήτης κύησης αναφέρθηκε σε 172 (26%) γυναίκες στην ομάδα της βασικής αγωγής σε σύγκριση με 160 (25%) στην ομάδα παρέμβασης. 61 (8%) εκ των 751 βρεφών στην ομάδα της βασικής αγωγής ήταν μεγάλα για την ηλικία κύησης σε σύγκριση με 71 (9%) εκ των 761 στην ομάδα παρέμβασης. Έτσι, τα κύρια αποτελέσματα δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένες δευτερεύουσες εκβάσεις της μητέρας στην ομάδα παρέμβασης,. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλάμβαναν θάνατο των νεογνών (δύο στην ομάδα της βασικής αγωγής και τρεις στην ομάδα παρέμβασης) και ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου (δέκα στην ομάδα της βασικής αγωγής και έξι στην ομάδα παρέμβασης). Δεν αναφέρθηκαν μητρικοί θάνατοι. Η συχνότητα εμφάνισης της αποβολής (2% στην ομάδα της βασικής αγωγής έναντι 2% στην ομάδα παρέμβασης), η σοβαρή μαιευτική αιμορραγία (1% έναντι 3%) και τα μικρά, για την ηλικία κύησης, βρέφη, δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων.
Συμπερασματικά, μια συμπεριφορική παρέμβαση με θέμα τη δίαιτα και τη σωματική δραστηριότητα σε γυναίκες με παχυσαρκία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν είναι επαρκής για την πρόληψη του διαβήτη κύησης ή για τη μείωση της επίπτωσης των μεγάλων, για την ηλικία κύησης, βρεφών.
Effect of a behavioural intervention in obese pregnant women (the UPBEAT study): a multicentre, randomised controlled trial; Lucilla Poston, Ruth Bell, Helen Croker, et al.; The Lancet Diabetes & Endocrinology (Jul 2015).