Σύμφωνα με μια νέα αμερικανική μελέτη, ο χρόνος έναρξης της ήβης των αγοριών μπορεί να επηρεαστεί από το σωματικό τους βάρος.
Σε μία ανάλυση δεδομένων από 4000 αγόρια ηλικίας 6-16 ετών, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία που δείχνουν ότι τα παχύσαρκα παιδιά εισέρχονται πιο αργά στην ήβη σε σύγκριση με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους καθώς και κάποια άλλα στοιχεία, ενδεικτικά της πρώιμης ήβης σε υπέρβαρα αγόρια, σε σύγκριση πάντα με τους συνομηλίκους φυσιολογικού βάρους. Τα αποτελέσματα των μελετών δεν είναι συνεκτικά ούτε ως προς τα στάδια της ήβης, ούτε μεταξύ των διαφορετικών φυλετικών ομάδων και οι διαφορές που βρέθηκαν σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό της σεξουαλικής ανάπτυξης δεν ήταν πάντα στατιστικά σημαντικές. Τα ευρήματα, ωστόσο, είναι πολύ σημαντικά γιατί υποστηρίζουν ότι το επιπλέον βάρος που έχει συνδεθεί με πρώιμη ήβη στα κορίτσια, μπορεί να έχει μια διαφορετική ή λιγότερο γραμμική επίδραση στην ανάπτυξη των αγοριών.
Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική για τους παιδιάτρους που παρακολουθούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, καθώς τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι στα αγόρια μπορεί να ισχύει το αντίθετο από αυτό που ισχύει στα κορίτσια. Οι παιδίατροι δηλαδή θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι η καθυστέρηση της έναρξης της ήβης στα αγόρια μπορεί να οφείλεται στην παχυσαρκία.
Οι προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την παχυσαρκία με την υπερπαραγωγή των οιστρογόνων η οποία μπορεί να επισπεύσει την έναρξη της ήβης στα κορίτσια. Στην περίπτωση των αγοριών όμως, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες εξηγήσεις σχετικά με το πώς το σωματικό βάρος μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή τους. Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα πάνω στο βάρος, το ύψος και τον όγκο των όρχεων, μια ένδειξη της έναρξης της ήβης. Από τα 3900 αγόρια που συμμετείχαν στη μελέτη, τα μισά ήταν λευκά, το ¼ ήταν μαύρα και το υπόλοιπο ¼ ήταν λατινικής καταγωγής. Το 60% των αγοριών είχαν φυσιολογικό βάρος, το 17% ήταν υπέρβαρα και το 23% παχύσαρκα.
Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα σχετικά με τον όγκο των όρχεων και την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων για να εκτιμήσουν τη μέση ηλικία κατά την οποία τα αγόρια εισέρχονται στα διάφορα στάδια της εφηβείας, να εντοπίσουν δηλαδή την τιμή αυτή της ηλικίας στην οποία τα μισά από τα παιδιά είχαν φτάσει στο εκάστοτε στάδιο ανάπτυξης. Τα λευκά αγόρια που ήταν υπέρβαρα αλλά όχι παχύσαρκα μπήκαν σε μια πρώιμη φάση εφηβείας γύρω στα 9.3 έτη ενώ τα λευκά αγόρια φυσιολογικού βάρους στα 10 έτη και προχώρησαν στα επόμενα στάδια επίσης πιο νωρίς στα 14.5 έτη, ενώ τα αγόρια φυσιολογικού βάρους στα 15.2 έτη. Οι διαφορές αυτές ήταν στατιστικά σημαντικές.
Τα παχύσαρκα λευκά αγόρια μπήκαν στα όψιμα στάδια της εφηβείας αργότερα στα 15.4 έτη. Πρόκειται για μια στατιστικά σημαντική καθυστέρηση. Για τα μαύρα αγόρια, η παχυσαρκία συνδέθηκε με στατιστικά σημαντικές καθυστερήσεις στα μεσαία στάδια της εφηβείας, αλλά όχι στην αρχή ή το τέλος της. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στο χρονικό προσδιορισμό των σταδίων της εφηβείας που να σχετίζονται με το σωματικό βάρος στα αγόρια λατινικής καταγωγής.