Αν και υπάρχουν ενδείξεις συσχέτισης μεταξύ της ιριζίνης και των οστεοπορωτικών καταγμάτων, προηγούμενες μελέτες δεν έχουν αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ ιριζίνης και είτε άλιπης είτε λιπώδους μάζας. Ο κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της ιριζίνης και της σύστασης του σώματος, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και οι επιπτώσεις των επιπέδων της ιριζίνης σε ότι αφορά τα ευπαθή σπονδυλικά κατάγματα.
Στη μελέτη εντάχθηκαν 36 υπέρβαρα άτομα που είχαν τουλάχιστον από ένα σπονδυλικό κάταγμα λόγω οστεοπόρωσης, επιβεβαιωμένο με ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης, και 36 υπέρβαρα μη οστεοπορωτικά άτομα. Μετρήθηκαν τα επίπεδα ιριζίνης ορού με τη μέθοδο ELISA. Αξιολογήθηκε η οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου και η σύνθεση του σώματος, χρησιμοποιώντας διπλής ενέργειας ακτίνες Χ. Για τη μέτρηση και παρακολούθηση της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας, κάθε άτομο έφερε ένα περιβραχιόνιο για περίπου 72 ώρες.
Δε βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ ιριζίνης και οστικής πυκνότητας και μεταξύ ιριζίνης και είτε άλιπης είτε λιπώδους μάζας. Τα επίπεδα ορού της ιριζίνης δεν συσχετίστηκαν με την καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Τα επίπεδα ορού της ιριζίνης ήταν χαμηλότερα σε άτομα με προηγούμενα οστεοπορωτικά κατάγματα σε σχέση με τους μάρτυρες (p = 0,032).
Συμπερασματικά, τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την αντίστροφη σχέση μεταξύ επιπέδων ιριζίνης και σπονδυλικών καταγμάτων, αλλά δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ BMD και άλιπης μάζας. Η ιριζίνη μπορεί να παίζει προστατευτικό ρόλο στην υγεία των οστών ανεξάρτητα από την οστική πυκνότητα, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ της ιριζίνης και του μεταβολισμού των οστών.
Irisin is associated with osteoporotic fractures independently of bone mineral density, body composition or daily physical activity; Palermo A, Strollo R, Maddaloni E, Tuccinardi D, D’Onofrio L, Briganti S, Defeudis G, De Pascalis M, Lazzaro M, Colleluori G, Manfrini S, Pozzilli P, Napoli N; Clinical Endocrinology (Nov 2014)