Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η κετογονική διατροφή μπορεί ενδεχομένως να βελτιώνει ορισμένα συμπτώματα της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Σε έρευνα, όταν οι συμμετέχοντες ακολούθησαν αυτή τη διατροφή για 6 μήνες, ανέφεραν λιγότερη κούραση και κατάθλιψη και βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Ο Dr. J. Nicholas Brenton, του University of Virginia, δήλωσε ότι η νέα έρευνα δίνει ενδείξεις ότι η κετονονική διατροφή με επιτήρηση από ιατρό ήταν ασφαλής και ανεκτή όταν μελετήθηκε για ένα εξάμηνο και προσφέρει κλινικά οφέλη σε ανθρώπους που ζουν με την πάθηση.

Η έρευνα έγινε σε 65 ανθρώπους με πολλαπλή σκλήρυνση. Ακολούθησαν αυστηρή κετογονική δίαιτα για 6 μήνες και οι ερευνητές μετρούσαν τις κετόνες στα ούρα τους σε καθημερινή βάση για να διαπιστώσουν αν τηρούσαν τη δίαιτα. Ποσοστό 83% συμμορφώθηκε με αυτή τη διατροφή για 6 μήνες. Οσοι την ακολούθησαν είχαν λιγότερο σωματικό λίπος και περίπου 50% μείωση των σκορ της κούρασης και της κατάθλιψης μετά από 6 μήνες. Επιπλέον, η ποιότητα ζωής και η ψυχική υγεία βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης καλύτερη επίδοση σε τεστ που μετρούσαν την αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, βελτιώθηκαν επίσης τα επίπεδα δεικτών φλεγμονής στο αίμα.

Η έρευνα είχε περιορισμούς, όπως μικρό μέγεθος δείγματος και απουσία ομάδας ελέγχου. Επίσης οι κετογονικές δίαιτες δεν είναι ελεύθερες κινδύνου. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες ιατρικές επιπλοκές ή θρεπτικές ελλείψεις και οποιοδήποτε πλάνο δίαιτας θα πρέπει να υιοθετηθεί μετά από συζήτηση με γιατρό, σημείωσε ο Giesser.