Έρευνα ανακάλυψε ότι ο περιορισμός των ακόρεστων λιπαρών μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού επεισοδίου, καθώς είναι λιγότερο συχνά σε περιοχές που περιορίζουν τα τρανς λιπαρά στα τρόφιμα σε σύγκριση με ανθρώπους που κατοικούν σε περιοχές χωρίς περιορισμούς.
Οι ερευνητές, για να μελετήσουν την επίδραση του περιορισμού των τρανς λιπαρών-είδος ακόρεστων λιπαρών- συνέκριναν το αποτέλεσμα ανθρώπων που ζουν στη Νέα Υόρκη με και χωρίς τους περιορισμούς.
Ανακάλυψαν ότι 3 ή περισσότερα χρόνια μετά την επιβολή περιορισμών, άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με απαγορεύσεις είχαν σημαντικά λιγότερες νοσηλείες για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο σε σύγκριση με παρόμοιες αστικές περιοχές όπου δεν υπήρχαν περιορισμοί.
Ο Eric Brandt του Yale School of Medicine στο New Haven, δήλωσε ότι η έρευνα δείχνει τη δύναμη των πολιτικών αποφάσεων όσων αφορά την επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία ενός πληθυσμού.
Η πτώση, συνδυαστικά για τις παθήσεις ήταν 6.2%, αναφέρει η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Cardiology.