Γυναίκες μέσης ηλικίας μπορούν να θυμούνται καλύτερα από τους συνομήλικους άντρες, αλλά νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η μνήμη μπορεί ενδεχομένως να εξασθενεί καθώς τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται κατά την εμμηνόπαυση.
Η εξασθένηση της μνήμης είναι σύνηθες παράπονο που συνδέεται με την ηλικία και επηρεάζει μέχρι το 75% των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι πολλές γυναίκες που περνούν στην εμμηνόπαυση αναφέρουν ότι ξεχνούν περισσότερο, αν και έχουν καλύτερη επίδοση από τους άντρες σε τεστ μνήμης. Η Dr. JoAnn Pinkerton, του American Menopause Society δήλωσε ότι η ‘’ομίχλη’’ εγκεφάλου και παράπονα για θέματα μνήμης θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Όπως δήλωσε, η νέα έρευνα, όπως και άλλες, έδειξε ότι αυτά τα παράπονα σχετίζονται με ελλείψεις στη μνήμη.
Η έρευνα του Harvard Medical School είχε επικεφαλής την καθηγήτρια Jill Goldstein, και περιέλαβε 212 ανθρώπους, μεταξύ 45 και 55 ετών. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεστ σκέψης και μνήμης για να αξιολογήσει τη μνήμη, την εκτελεστική λειτουργία, τη λεκτική επεξεργασία και τη λεκτική νοημοσύνη. Η έρευνα ανακάλυψε ότι γυναίκες που πέρασαν στην εμμηνόπαυση είχαν χειρότερη μνήμη από τις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση. Η μείωση των επιπέδων των οιστρογόνων στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας συνδέθηκε με χαμηλότερα ποσοστά εκμάθησης νέων πληροφοριών και ανάκλησης αναμνήσεων. Η αποθήκευση και σταθεροποίηση των αναμνήσεων δεν επηρεάστηκαν