Το υπερβολικό βάρος έχει, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αρνητικές συνέπειες όχι μόνο οργανικά σε ένα άτομο αλλά και συναισθηματικά.
Δηλαδή, ένα παχύσαρκο άτομο δεν κινδυνεύει μόνο από καρδιακά, εγκεφαλικά, διαβήτη, υπέρταση κ.λπ. αλλά και από μείωση της σεξουαλικής του επιθυμίας, καθώς τα υπέρβαρα άτομα νιώθουν πολλές πιέσεις στον κοινωνικό τομέα και αυτό έχει αρνητικό ψυχολογικό πρόσημο ως προς τη συμπεριφορά τους και τις διαθέσεις τους.
Το θέμα των σεξουαλικών ορμών ενός παχύσαρκου ατόμου έχει προβληματίσει κατά καιρούς τους επιστήμονες. Αμερικανοί ψυχολόγοι μελέτησαν τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην ποιότητα της σεξουαλικής ζωής ενός ατόμου. Για το λόγο αυτό εξέτασαν σχεδόν 200 γυναίκες και πάνω από 40 άνδρες που ήταν παχύσαρκοι ώστε να δουν την ποιότητα της σεξουαλικής τους ζωής, πριν και μετά από απώλεια βάρους της τάξης του 17% σε ένα χρόνο και 13% σε δύο χρόνια.
Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγιο αναφορικά με το αν ένιωθαν οι ίδιοι ότι δεν ήταν σεξουαλικά ελκυστικοί, αν είχαν απώλεια επιθυμίας για σεξ, απροθυμία να φανούν γυμνοί στο σύντροφό τους, αν είχαν δυσκολίες στη σεξουαλική πράξη, αν απέφευγαν γενικά να προβούν στη σεξουαλική πράξη και φυσικά αν ένιωθαν την απόλαυση του σεξ. Στην αρχή της έρευνας αυτής το 68% των γυναικών ανέφεραν ότι δεν ένιωθαν σεξουαλικά ελκυστικές. Ωστόσο, έπειτα από 1 χρόνο που είχαν χάσει βάρος σε ποσοστό 17%, μόνο το 26% εξ αυτών συνέχισαν να δηλώνουν ότι δεν ένιωθαν σεξουαλικά ελκυστικές.
Επιπροσθέτως, στην έναρξη της μελέτης μόνο το 21% των παχύσαρκων γυναικών δήλωναν ότι απολάμβαναν το σεξ. Όμως μετά την απώλεια βάρους, μόνο ένα 11% συνέχισε να δηλώνει ότι δεν απολάμβανε το σεξ. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι γυναίκες που δεν ήθελαν να εμφανίζονται γυμνές στο σύντροφό τους μειώθηκαν σημαντικά σε ποσοστό και από το 63% που ήταν στην έναρξη της μελέτης κατέβηκε στο 34% μετά από ένα έτος δίαιτας.
Επίσης, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες δήλωναν περισσότερα προβλήματα από τους άνδρες στη σεξουαλική τους ζωή, όμως η βελτίωση που παρατηρήθηκε έπειτα από την απώλεια βάρους, παρουσιαζόταν όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στους άνδρες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης των συναισθημάτων παρατηρήθηκε τον πρώτο χρόνο της απώλειας βάρους και ήταν θετικό το γεγονός ότι αυτό παρέμενε εφόσον διατηρείτο η απώλεια των περιττών κιλών. Όπως τελικά διαπίστωσαν οι ερευνητές, ακόμα και ένα μικρό ποσοστό απώλειας βάρους της τάξης του 10% μπορεί να αποφέρει σημαντική βελτίωση στη σεξουαλική ζωή ενός παχύσαρκου ανθρώπου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μελέτη ήταν μια από τις πιο μακροχρόνιες αναφορικά με την επίδραση της απώλειας βάρους στη σεξουαλική ζωή παχύσαρκων ατόμων και τα αποτελέσματα αυτής ενίσχυσαν την ανάγκη για καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Όπως είπαν οι επιστήμονες, τα άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα πρέπει να κατανοήσουν ότι, εκτός από τη συνολική υγείας τους, με την απώλεια βάρους κάνουν καλό και στην σεξουαλική τους ζωή και στην ψυχολογική τους διάθεση.