Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίδνυνο για νόσο του Crohn αλλά όχι για ελκώδη κολίτιδα, αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Clinical Gastroenterology & Hepatology. Ο Simon S. M. Chan του Norfolk and Norwich University Hospital National Health Service Trust, ανέλυσε στοιχεία 5 ερευνών για τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και κινδύνου για νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν 563 περιστατικά νόσου του Crohn και 1.047 ελκώδους κολίτιδας σε 601.009 συμμετέχοντες.

Σε σύγκριση με φυσιολογικό ΔΜΣ, η παχυσαρκία συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο για νόσο του Crohn. Κάθε 5-kg/m2 αύξηση στον ΔΜΣ στην ηλικία των 18 έως 20 ετών συνδεόταν με σημαντική αύξηση του κινδύνου για νόσο του Crohn.

Αύξηση στην αναλογία μέσης-γοφών συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο νόσου του Crohn αλλά όχι στατιστικά σημαντικό. Δεν παρατηρήθηκαν σχέσεις μεταξύ μετρήσεων παχυσαρκίας και ελκώδους κολίτιδας.