Νέα έρευνα έδειξε ότι το να είναι μια γυναίκα υπέρβαρη ή παχύσαρκη, αυξάνει τον κίνδυνο καταγμάτων. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 20.000 γυναίκες και άντρες 40 έως 70 ετών, στο Κεμπέκ, από το 2009 έως το 2016. Σε διάστημα 5.8 ετών, 497 γυναίκες και 323 άντρες υπέστησαν κάταγμα.

Υπήρχαν 415 σοβαρά οστεοπορωτικά κατάγματα, 260 σε γυναίκες και 155 στους άντρες. Υπήρξαν 353 κατάγματα στα πόδια- 219 στις γυναίκες και 134 στους άντρες. Υπήρχαν 203 κατάγματα στα χέρια-141 στις γυναίκες και 62 στους άντρες. Στις γυναίκες, μεγαλύτερη περίμετρος μέσης συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος. Για κάθε αύξηση στην περίμετρο μέσης κατά 5 εκατοστά, ο κίνδυνος κατάγματος ήταν 3% υψηλότερος και ο κίνδυνος κατάγματος ποδιού ήταν υψηλότερος κατά 7%.

Στις γυναίκες, ο μεγαλύτερος ΔΜΣ συνδεόταν με μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων στα πόδια. Σε σύγκριση με γυναίκες που είχαν ΔΜΣ 25, αυτές με 27.5 είχαν 5% μεγαλύτερο κίνδυνο και αυτές με ΔΜΣ 40 είχαν υψηλότερο κίνδυνο κατά 40%. Αυτές με ΔΣΜ 22.5, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο κατά 5%.

Η περίμετρος μέσης συνδεόταν πιο ισχυρά με κατάγματα στις γυναίκες έναντι του Δείκτη Μάζας Σώματος.

Στους άντρες, ο υψηλότερος ΔΜΣ και η μεγαλύτερη περίμετρος μέσης δεν συνδέονταν σημαντικά με κατάγματα αλλά οι λιποβαρείς είχαν διπλάσιες πιθανότητες καταμάτων στο χέρι σε σχέση με άντρες φυσιολογικού βάρους.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο European Congress on Obesity και τα ευρήματα θεωρούνται προκαταρκτικά.