Μεγάλη έρευνα ανακάλυψε ότι άνθρωποι με προηγούμενο έμφραγμα ή διαβήτη είναι πιο πιθανό να έχουν περιοδοντίτιδα σε σχέση με υγιείς. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο EuroPerio10. Πρόκειται για έρευνα παρατήρησης δήλωσε η Dr. Ida Stødle του University of Oslo και δεν αποδεικνύει αιτιατή σχέση. Όμως τα ευρήματα εγείρουν την επίγνωση για τις σχέσεις μεταξύ χρόνιων νόσων που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Η ανάλυση περιέλαβε 4.933 συμμετέχοντες με μέση ηλικία τα 52 έτη. Το 56% ήταν γυναίκες. 147 (3.0%) συμμετέχοντες ανέφεραν προηγούμενη καρδιακή προσβολή, 224 (4.5%) δήλωσαν ότι είχαν διαβήτη, 165 (3.3%) είχαν αυξημένη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) και 866 (17.6%) είχαν σοβαρή περιοδοντίτιδα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν αν ο διαβήτης, η αυξημένη HbA1c και προηγούμενο έμφραγμα προέβλεπαν την πιθανότητα για σοβαρή περιοδοντίτιδα. Οι αναλύσεις προσαρμόστηκαν για ηλικία, κάπνισμα, χοληστερόλη, περίμετρο μέσης και σωματική δραστηριότητα. Οι ερευνητές ανακάλυψαν σημαντικές σχέσεις μεταξύ διαβήτη, αυξημένης HbA1c, προηγούμενου εμφράγματος και σοβαρής περιοδοντίτιδας.

Η Dr. Stødle δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ασθενείς είχαν 40% περισσότερες πιθανότητες για σοβαρή περιοδοντίτιδα σε σχέση με αυτούς χωρίς διαβήτη. Συμμετέχοντες με υψηλή HbA1c είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να έχουν σοβαρή περιοδοντίτιδα σε σχέση με αυτούς που είχαν επίπεδα HbA1c κάτω από 48mmol/mol. Τελικά, επιζώντες από έμφραγμα είχαν 70% περισσότερες πιθανότητες για σοβαρή περιοδοντίτιδα σε σχέση με συμμετέχοντες που δεν είχαν ποτέ υποστεί καρδιακή προσβολή.

Η ερευνήτρια κατέληξε ότι η έρευνα προστίθεται σε άλλες που υπέδειξαν ότι άνθρωποι με περιοδοντική νόσο έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για έμφραγμα και εμφάνιση διαβήτη και ότι αυτοί με διαβήτη έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για περιοδοντίτιδα.