Το πρόβλημα της στύσης δεν επηρεάζει μόνο τη σεξουαλική υγεία του άνδρα, αλλά οι επιρροές εμφανίζονται και σε άλλους τομείς της ζωής του. Η στυτική δυσλειτουργία προκαλεί προβλήματα σε όλους τους τομείς της ζωής του άνδρα. Με εξαίρεση τη σεξουαλική ζωή, στους άντρες που έχουν δυσκολία με την στύση, εμφανίζονται έλλειψη παραγωγικότητας στην εργασία τους και
χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μελέτη του International Journal of Clinical Practice. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 52.000 άνδρες από οκτώ χώρες και συγκεκριμένα τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η συχνότητα στυτικής δυσλειτουργίας στο δείγμα ανερχόταν σε 49,7%. Μάλιστα, το υψηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε από τους Ιταλούς και ανερχόταν σε 54,7%.

Οι άνδρες με στυτική δυσλειτουργία ανέφεραν ότι:

  • απείχαν περισσότερες μέρες από τη δουλειά,
  • δούλευαν ενώ ήταν άρρωστοι,
  • είχαν επαγγελματικά προβλήματα,
  • είχαν προβλήματα δημιουργικότητας.

Τα παραπάνω έρχονταν σε αντιδιαστολή με όσους άντρες δεν παρουσίαζαν προβλήματα στη στύση τους. Επίσης, από την έρευνα παρατηρήθηκε πως οι άντρες με στυτική δυσλειτουργία είχαν χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής και περισσότερα προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, οι άντρες που εμφανίζουν στυτική λειτουργία πρέπει να υποβάλλονται σε αναλυτικό καρδιαγγειακό έλεγχο ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες επιπλοκές όπως το έμφραγμα και το εγκεφαλικό.

«Η μελέτη δείχνει ότι η στυτική δυσλειτουργία είναι μία διαρκής ανησυχία η οποία επιδρά στην παραγωγικότητα και τις απουσίες από την εργασία», δήλωσε ένας από τους συγγραφείς της μελέτης Wing Yu Tang. «Το μέγεθος και η προέλευση του υπό μελέτη δείγματος δείχνει ότι τα συμπεράσματα της έρευνας μας είναι πιθανό να ισχύουν για μεγάλο μέρος του πληθυσμού», πρόσθεσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης Tarek Hassan.

Συνεπώς, η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτό δεν αφορά μόνο τα προβλήματα του άντρα στο κρεβάτι. Οι επιπτώσεις είναι σημαντικές και επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής του άντρα, κυρίως της επαγγελματικής του απόδοσης, ενώ υπάρχει πιθανότητα να έχει και προβλήματα υγείας.