Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί ποσοτικά η σχέση μεταξύ ενός συνδυασμού παραγόντων για υγιεινό τρόπο ζωής πριν από την εγκυμοσύνη (υγιές σωματικό βάρος, υγιεινή διατροφή, τακτική άσκηση, αποχή από το κάπνισμα) και τον κίνδυνο του διαβήτη κύησης.
Πρωτοεμφανιζόμενος διαβήτης κύησης αναφέρθηκε σε 823 από τις 14.437 εγκυμοσύνες που μελετήθηκαν. Κάθε παράγοντας του τρόπου ζωής που μετρήθηκε ήταν ανεξάρτητα και σημαντικά συσχετιζόμενος με τον κίνδυνο του διαβήτη κύησης. Ο συνδυασμός των τριών παραγόντων χαμηλού κινδύνου (μη καπνιστής, ≥150 λεπτά την εβδομάδα μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας και υγιεινή διατροφή), συσχετίστηκε με 41% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη κύησης σε σύγκριση με όλες τις άλλες κυήσεις. Η προσθήκη του δείκτη μάζας σώματος (BMI) <25 πριν την εγκυμοσύνη (δίνοντας ένα συνδυασμό τεσσάρων παραγόντων χαμηλού κινδύνου) συσχετίστηκε με 52% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη κύησης σε σύγκριση με όλες τις άλλες κυήσεις.
Συμπερασματικά, η συμμόρφωση με έναν υγιεινό τρόπο ζωής πριν από την εγκυμοσύνη συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη κύησης και θα μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη του διαβήτη κύησης.
Adherence to healthy lifestyle and risk of gestational diabetes mellitus: prospective cohort study; Cuilin Zhang, Deirdre K Tobias, Jorge E Chavarro, Wei Bao, Dong Wang, Sylvia H Ley and Frank B Hu; British Medical Journal (Sep 2014)