Τα συμπτώματα συμπίεσης που οφείλονται σε κακοήθεις διαταραχές του θυρεοειδούς και οπισθοστερνική βρογχοκήλη, έχει δειχθεί ότι σχετίζονται με αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά σχετικά με τον κίνδυνο που συνδέεται με τη χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών που εμφανίζουν συμπτώματα συμπίεσης του τραχήλου της μήτρας λόγω καλοήθων παθήσεων του θυρεοειδούς. Έγινε μια αναδρομική ανασκόπηση των δεδομένων των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση του θυρεοειδούς. Οι εκβάσεις των ασθενών με συμπιεστικά συμπτώματα λόγω καλοηθών διαταραχών του θυρεοειδούς συγκρίθηκαν με εκείνα των ασθενών χωρίς συμπιεστικά συμπτώματα και δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη μετεγχειρητική έκβαση μεταξύ των ασθενών των δύο ομάδων. Ως εκ τούτου, η συμπίεση του τραχήλου της μήτρας λόγω καλοηθών διαταραχών του θυρεοειδούς δεν συνδέεται με αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα.
Cervical compression due to benign thyroid disorders is not associated with increased postoperative morbidity; Ambe P, Lindecke K, Knoefel W, Rehders A; European Archives of Oto-Rhino-Laryngology (Jul 2014)