Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συχνότητα της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και να αναλυθούν οι παράγοντες κινδύνου σε αυτούς τους ασθενείς.
Μεταξύ των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα που εντάχθηκαν στη μελέτη από τον Ιούλιο 2009 έως και Δεκέμβριο 2011, εντάχθηκαν μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με αποτελέσματα οστικής πυκνότητας (BMD) εντός ενός έτους από τη στιγμή της ένταξής τους στη μελέτη.
Από τις 1322 μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα στις οποίες μετρήθηκε η BMD εντός ενός έτους από την ένταξή τους στη μελέτη, 619 ασθενείς (46,8%) ήταν στην ομάδα της οστεοπόρωσης. Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και οστεοπόρωση είχαν υψηλότερη συχνότητα προηγούμενων καταγμάτων από εκείνες σε άλλες ομάδες, ειδικά κατάγματα του μηριαίου οστού (p = 0,004) και του καρπού (p = 0,042). Aνεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση ήταν: Η προχωρημένη ηλικία (≥70 ετών: OR = 2.28, 95% CI: 1,40 – 3,58), ο χαμηλότερος δείκτης μάζας σώματος (<25: OR = 2.14, 95% CI: 1,52 – 3,02), η μεγαλύτερη διάρκεια της νόσου (≥10 έτη: Ή = 1.46, 95% CI: 1,07 – 2,00), η υψηλότερη αθροιστική δόση των γλυκοκορτικοειδών (OR = 1,03, 95% CI: 01.01 – 01.05), και η υψηλότερη βαθμολογία στο Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Υγείας (OR = 1,37, 95% CI: 1,11 – 1,69).
Ένα μεγάλο ποσοστό (90,8%) των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα είχε οστεοπόρωση και οστεοπενία. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά μέτρησης της οστικής πυκνότητας σε αυτό τον πληθυσμό παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, παρά τις ομάδες υψηλού κινδύνου για κατάγματα.
The frequency of and risk factors for osteoporosis in Korean patients with rheumatoid arthritis; Joo-Hyun Lee, Yoon-Kyoung Sung, Chan-Bum Choi, et al.; BMC Musculoskeletal Disorders (Feb 2016).