Ο ύπνος διαταράσσεται σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη, αλλά επιδεινώνεται επίσης με την ηλικία και, ενδεχομένως, με τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση. Η φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διάθεσης, ύπνου, ηλικίας και η αναπαραγωγικής κατάστασης, δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ διάθεσης και ύπνου σε υγιείς γυναίκες διαφορετικής αναπαραγωγικής κατάστασης.
Βρέθηκε ότι οι συσχετισμοί μεταξύ ύπνου και καταθλιπτικής διάθεσης μπορεί να αλλάξουν σε συνδυασμό με συγκεκριμένα ορμονολογικά ορόσημα.

Elena Toffol1*, Nea Kalleinen23, Anna Sofia Urrila145, Sari-Leena Himanen67, Tarja Porkka-Heiskanen4, Timo Partonen1 and Päivi Polo-Kantola28
BMC Psychiatry 2014, 14:177