Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (T2DM) είναι ένας αναγνωρισμένος παράγοντας ώθησης για την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF). Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου ορού σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο για T2DM όσο και καρδιακής ανεπάρκειας. Εικάζεται ότι η αύξηση του ασβεστίου του ορού σχετίζεται με την επικράτηση HFpEF σε ασθενείς με T2DM.
Σε αυτή τη υπερηχογραφική μελέτη, συμμετείχαν 807 ασθενείς με T2DM και φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα, εκ των οποίων 106 είχαν HFpEF. Εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ του ασβεστίου στον ορό και μεταβολικών παραμέτρων, καθώς και το ποσοστό της HFpEF.
Οι ασθενείς με HFpEF είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου του ορού σε σχέση με εκείνους που δεν είχαν HFpEF. Το ασβέστιο ορού συσχετίστηκε θετικά με την ολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, τη χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών, το ουρικό οξύ στον ορό, το HOMA-IR και τη γλυκόζη πλάσματος νηστείας. Σε σύγκριση με τους ασθενείς στο χαμηλότερο τεταρτημόριο του ασβεστίου του ορού, η αναλογία πιθανοτήτων (OR) για HFpEF σε ασθενείς στο υψηλότερο τεταρτημόριο ήταν 2.331 (95% CI 1,088 έως 4,994, p = 0,029). Όταν το ασβέστιο αναλύθηκε ως συνεχής μεταβλητή, ανά 1 mg αύξηση / dL, το OR (95% CI) για HFpEF ήταν [2.712 (1,471 – 5,002), p = 0,001]. Το ασβέστιο του ορού μπορεί να προβλέψει την HFpEF [AUC = 0,673, 95% CI (0,620 – 0,726), p <0,001].
Μια αύξηση του επιπέδου του ασβεστίου στον ορό συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο HFpEF σε ασθενείς με T2DM.
Association of serum calcium and heart failure with preserved ejection fraction in patients with type 2 diabetes; Junfeng Li, Nan Wu, Wenling Dai, et al.; Cardiovascular Diabetology (Oct 2016).
Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρο το άρθρο ή Κάντε download το παρακάτω PDF.

Cardiovascular_Diabetology_10