Οι υποδοχείς παράγοντα νέκρωσης όγκου 1 και 2 (sTNFR1 και sTNFR2) συμβάλλουν στην πειραματική διαβητική νεφροπάθεια, μία κατάσταση με ουσιαστικά αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τα επίπεδα των sTNFRs και την ένωσή τους με την επικρατούσα νεφρική νόσο, την επίπτωση των καρδιαγγειακών παθήσεων και τον κίνδυνο θνησιμότητας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία των νεφρών και τη μικρολευκωματινουρία κατά την έναρξη της μελέτης, σε μια σειρά ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Σε προκαθορισμένες δευτερογενείς αναλύσεις μπορούσε επίσης να διερευνηθεί το κατά πόσο οι sTNFRs προβλέπουν δυσμενή έκβαση, απουσία διαβητικής νεφροπάθειας.
Χρησιμοποιήθηκε η μελέτη CARDIPP, μια μελέτη κοόρτης 607 ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη [μέση ηλικία 61 χρόνων, 44% γυναίκες, 45 καρδιαγγειακά συμβάματα (θανατηφόρο / μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο) και 44 θανάτους κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης (μέσος όρος 7,6 χρόνια)].
Υψηλότεροι sTNFR1 και sTNFR2 σχετίστηκαν με υψηλότερες πιθανότητες ασθένειας των νεφρών. Σε μοντέλα παλινδρόμησης Cox προσαρμοσμένα στην ηλικία, το φύλο, το ρυθμό σπειραματικής διήθησης και το λόγο αλβουμίνης ούρων / κρεατινίνης, υψηλότεροι sTNFR1 και sTNFR2 προέβλεπαν επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε ξεχωριστά μοντέλα με προσαρμογές για δείκτες φλεγμονής, HbA1c ή εγκατεστημένους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ή όταν εξαιρέθηκαν οι συμμετέχοντες με διαβητική νεφροπάθεια κατά την έναρξη (p <0,01 για όλους). Αμφότεροι οι sTNFRs συσχετίστηκαν με τη θνησιμότητα.
Συμπερασματικά, υψηλότεροι sTNFR1 και sTNFR2 συνδέονται με διαβητική νεφροπάθεια και προβλέπουν περιστατικά καρδιαγγειακής νόσου και θνησιμότητας, ανεξάρτητα από τη μικρολευκωματινουρία και τη νεφρική λειτουργία, ακόμη και σε εκείνους που δεν έχουν νεφρική νόσο. Τα ευρήματά της μελέτης υποστηρίζουν την κλινική χρησιμότητα των sTNFRs ως προγνωστικών δεικτών στο διαβήτη τύπου 2.
Association of soluble tumor necrosis factor receptors 1 and 2 with nephropathy, cardiovascular events, and total mortality in type 2 diabetes; Axel C Carlsson, Carl Johan Östgren, Fredrik H Nystrom, et al.; Cardiovascular Diabetology (Feb 2016).